PĂDUREA, IZVOR DE VIAŢĂ GÂNDEŞTE VERDE, GÂNDEŞTE CURAT!

Moto: “ Nu putem schimba pe alţii, dar dacă ne putem schimba pe noi înşine, putem înceta schimbarea înfăţisării Pământului.
Melodie Beattie

În fiecare an, în perioada 15 martie – 15 aprilie, se sărbătoreşte „Luna Pădurii”, eveniment recunoscut de silvicultorii de pe întreg mapamondul ca unul din cele mai importante evenimente silvice. În România, începând cu anul 1953, s-a stabilit prin lege, în perioada martie-aprilie a fiecărui an, funcţie de condiţiile climatice, să se serbeze „Luna pădurii”, iar din anul 1989 aceasta se desfăşoară în perioada 15 martie – 15 aprilie. Denumirea actuală de „Luna plantării arborilor” este legiferată prin Codul Silvic (Legea nr.46/2008). Cu această ocazie, elevii Liceului „Simion Stolnicu“ din Comarnic desfăşoară o serie de activităţi în cadrul Proiectului Judeţean: Gândeşte verde, gândeşte curat!, care urmăresc dezvoltarea unui comportament civic de protecţie a mediului înconjurător şi sensibilizarea publicului şi a factorilor decizionali cu privire la importanţa pădurilor, a rolului lor esenţial în menţinerea echilibrului ecologic. Vă veţi întreba: De ce? Pădurea este cel mai important factor stabilizator al mediului care contribuie la creşterea calităţii vieţii prin funcţiile de protecţie şi producţie. Pădurea este un important simbol al poporului român prin strânsa legătură a omului cu tot ceea ce ţine de codru, idei regăsite în folclorul şi literatura română. Numită şi „plămânul planetei”, pădurea este producător de oxigen, consumator de dioxid de carbon, depoluant, susţinând viaţa sănătoasă a oamenilor. Pădurea fixează solul, împiedicând alunecările de teren şi eroziunile provocate de ploaie sau vânt.
Pădurea filtrează apa provenită din precipitaţii, prin scurgerea acesteia printre straturile de muşchi şi frunze moarte, asigurând o apă limpede şi curată. Reduce mult din mărimea viiturilor, în cazul ploilor torenţiale, prin reţinerea unei mari cantităţi de apă de coronament şi litieră şi cedarea acesteia treptat. Reprezintă un sistem ecologic complex care adăposteşte numeroase specii de plante şi animale, multe dintre ele fiind ameninţate cu dispariţia. Este o sursă încă puţin exploatată de medicamente şi remedii naturale.
Are un mare impact estetic, peisajele în care apar păduri fiind de preferat terenurilor ocupate de culture agricole sau alte amenajări antropice. Este un loc apreciat de recreere şi cu efecte terapeutice recunoscute.
Are o mare importanţă educativ – ştiinţifică, atât pentru noi, cât şi pentru generaţiile următoare. În concluzie, pădurea este „aurul”unei zone. Important din multe puncte de vedere, el trebuie preţuit şi îngrijit pe cât se poate de mult pentru că este un dar al naturii pe care trebuie să-l ducem mai departe, din generaţie în generaţie, de la bine la mai bine, până la perfect. În cadrul liceului „Simion Stolnicu“ activează o echipă ecologistă care militează pentru un mediu verde şi curat. Profesorii Peticilă Elena şi Bîrlică Maria se ocupă de acest proiect care are ca scop educaţia ecologică de la elevi către adulţi, în spiritul respectului pentru natură. Îngrijoraţi de calitatea mediului din oraşul nostru, membrii echipei au decis să ia atitudine, au decis să tragă un semnal de alarmă. Sâmbătă, 1 aprilie, 150-200 elevi de la Liceul „Simion Stolnicu“, împreună cu profesorii lor, au plantat salcâmi în cartierul Ghioşeşti (zona Burghezu) şi au ecologizat zone cu gunoaie din Ghioşeşti (Podul Boieresc şi Topliţa) şi zona Vulturul (spre râul Prahova). La acţiune au fost prezenţi edilii oraşului, primarul Sorin Popa, şi viceprimarul, Mihai Savu. Alături de organizatori a participat un important specialist din domeniul forestier: Costică Moacă. Acţiunea a avut un succes deosebit. Copiii oraşului au dat o lecţie maturilor care aruncă gunoaie pe unde nimeresc.

Poza 9  Poza 4 (5)  Poza 8

You may also like...

Leave a Reply