LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2017

Bugetul oraşului Comarnic de venituri şi cheltuieli pe structura clasificaţiei bugetare pe anul 2017 s-a aprobat în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Comarnic din 24.03.2017, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.6/20.02.2017. Vă prezint lista obiectivelor de investiţii pe anul 2017 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local.

1. Capitol: Transporturi
Lucrări noi:
– modernizarea unor porţiuni de drum din Vatra-Sat, Podul-Vârtos şi Ghioşeşti;
– execuţie lucrări de consolidare a versantului stâng al văii pârâului Valea Mesteacănului din cartierul Podul lui Neag (inclusiv elaborare DALI, PT, DDE);
– execuţie lucrări de consolidare teren pe Strada Şcolii, punctul Sârbuleţ (inclusiv elaborare expertiză tehnică, DALI, PT, DDE);
– execuţie lucrări de consolidare teren pe Strada Gârlici, punctul „La rosa Ion Maria” şi Strada Valea Cândei, punctual „Badea Ion” (inclusiv elaborare expertiză tehnică, DALI, PT, DDE);
– execuţie lucrări de consolidare teren pe Strada Poiana, punctul „Munteni” (inclusiv elaborare expertiză tehnică, DALI, PT, DDE);
– execuţie lucrări de consolidare teren din cartierul Ghioşeşti, punctual Burghezu-Făcăleţ (inclusiv elaborare expertiză tehnică, DALI, PT, DDE);
– întocmire documentaţie tehnică pentru execuţia unor lucrări de reparaţii a sistemului rutier pe strada Secăriei, punctual „Aneta”;
– elaborare SF pentru amenajarea unei parcări în zona canalului colector (sud);

Lucrări in continuare:
– modernizarea unor porţiuni de drum din cartierele Ghioşeşti, Poiana, Vatra-Sat şi Podul-Lung;
– modernizarea unor tronsoane de drum din oraşul Comarnic;

2. Capitol: Autorităţi publice
Lucrări noi:
– execuţie zid de sprijin lângă Centrul de Afaceri (inclusiv elaborarea unui SF, PT şi DDE);
– achiziţie teren de la SC Vulturul Comarnic;

3. Capitol: Sănătate
Lucrări noi:
– proiectare şi execuţie branşament la reţeaua de curent electric Centru SMURD;
– execuţie branşament la reţeaua de alimentare cu gaz metan Centru SMURD (inclusiv PT);
– execuţie lucrări de amenajare a terenului exterior Centrului SMURD (inclusiv PT şi DDE);
– achiziţie mobilier pentru dotarea spaţiului destinat Centrului Smurd şi Serviciului de Ambulanţă;
– achiziţie firmă luminoasă SMURD;

3. Capitol: Cultură, recreere, religie
Lucrări noi:
– execuţie lucrări de demolare a Casei de Cultură (inclusiv întocmire documentaţie)
– elaborare SF, PT şi DDE pentru obiectiv „Înfiinţare parc în oraşul Comarnic”

4. Capitol: Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
Lucrări noi:
– proiectare şi execuţie lucrări de extindere a reţelei de iluminat public al oraşului Comarnic
– lucrări de consolidare, reparaţii generale şi renovare a Localului II al Liceului „Simion Stolnicu”(inclusiv revizuire documentaţie tehnică)
– SF pentru execuţia unor locuinţe destinate tinerilor în vederea închirierii
– elaborare DALI pentru execuţia unor lucrări de consolidare şi renovare a Şcolii gimnaziale nr.2 din Comarnic – Şcoala Poiana
– întocmire documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei pentru înlocuirea unor conducte din reţeaua de distribuţie a apei potabile
– reactualizare PUG

Abrevieri tehnice utilizate:

(DALI) = Documentaţiile de avizare ale lucrărilor de intervenţie
PT = Proiect Tehnic
DDE = Detalii de execuţie
SF = Studiu de fezabilitate
PUG = Planul Urbanistic General

Poza 1

You may also like...

Leave a Reply