Educaţia (şcoala), domeniu prioritar pentru comunitate

Motto: “Liliana Spurcaciu, Felicitări copiilor! Tot ei ne scot la lumină, prin copilăria lor! Întrebări: Ce le oferim? Un oraș dator vândut Europei? Ce-ați făcut, mai oameni buni, de ce ați oropsit copiii? Nici nepoții copiilor aceștia, nu vor putea plăti aceste datorii, care sporesc cu 1000 de euro pe zi!!!!!” Mesajul doamnei Liliana Spurcaciu, preluat de pe Fb, subliniază problemele financiare cu care se confruntă urbea noastră, dar reprezintă şi un semnal de alarmă, un strigăt disperat al unui părinte responsabil, preocupat de viitorul copiilor oraşului. Pentru a sprijini şi motiva elevii, Primăria Comarnic a decis să acorde elevilor de liceu şi gimnaziu burse de merit, de boală şi de orfan pentru anul şcolar 2016-2017. După cum urmează:
Liceul “Simion Stolnicu”
– Burse de merit acordate elevilor de liceu, 31 burse.
– Burse de merit acordate elevilor de gimnaziu, 30 burse.
– Burse de orfan acordate elevilor, 17 burse.
– Burse de boală acordate elevilor, 2 burse.

Şcoala Poiana şi Vatra-Satului
– Burse de merit acordate elevilor de gimnaziu, 22 burse.
– Burse de orfan acordate elevilor, 10 burse.
– Burse de boală acordate elevilor, 3 burse.

Bursele de merit se acordă primilor 3 elevi din fiecare clasă, în lunile când se desfăşoară cursuri, în cuantum de 100 lei lunar, la liceu, 50 lei lunar la gimnaziu. Bursele de orfan şi boală se acordă în toate lunile anului, în cuantum de 50 lei lunar. Fiecare dintre noi (instituţii, ong-uri, cetăţeni) putem face ceva pentru a sprijini educaţia, pentru a pregăti mai eficient copiii pentru viaţă, în contextul societăţii dinamice în care cresc.

You may also like...

Leave a Reply