Secretul listei solicitanţilor eligibili pentru locuinţele ANL

Pe data de 6 iunie 2017, primarul în funcție al orașului Sinaia, Vlad Oprea, a inițiat un proiect de hotărâre ce urmează a fi dezbătut de Consiliul local Sinaia privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, și a ordinii de prioritate pentru anul 2017, conform unei anexe care, după cum spune inițiatorul, face parte integrantă din hotărârea ce urmează a fi aprobată…
Din nefericire, anexa nr. 1 despre care face vorbire inițiatorul, lipsește cu desăvârșire din proiectul respectiv. Cu alte cuvinte, grupul de slujbași ai puterii, alcătuit din consilierii locali, vor fi puși în situația să aprobe o listă pe care nu au văzut-o niciodată… În cel mai fericit caz, lista va fi prezentată direct în ședința Consiliului local…. Dacă ar fi să ne gândim la motivele care au făcut ca această listă să nu fie făcută publică înainte cu cinci zile de ședință, nu ne vin în minte decât teorii ale conspirației… Această listă ar fi trebuit să fie cunoscută, să fie supusă unei dezbateri, să aibă un termen de contestare și așa mai departe… Când colo, proiectul este plin de rapoarte de specialitate și de expuneri de motive, articole de lege și explicații, dar liste ioc… Ba chiar, în raportul de specialitate întocmit de Marilena Boteanu, se spune clar că ”înaintăm această listă conform anexei nr. 1, spre aprobare, Consiliului local Sinaia”. Tot aici se precizează că ”potrivit acelorași norme metodologice, contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor vor fi adresate primarului în termen de șapte zile de la afișarea listelor. Primarul va asigura soluționarea contestațiilor în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii”.
Atunci, întrebăm noi, ce mama necuratului aprobă consilierii din Sinaia? O expunere de motive? Un raport de specialitate? Unde este transparența aia de care tot fac vorbire guvernanții locali? Nu cumva listele respective sunt alcătuite, în mare parte, din priorități?

You may also like...

Leave a Reply