Ocolirea legislației

Am dezbătut în câteva articole precedente încălcări ale legii de către administrația publică locală şi voi continua această temă atâta vreme cât aleşii locali nu înțeleg să îşi asume greşelile fãcute, dar mai ales câtă vreme nu vor să îşi îndrepte comportamentul nefiresc. Rămân la părerea cã principala obligație a reprezentanților noştri în administrație este respectul legii. Atâta vreme cât aleşii locali disprețuiesc legalitatea, considerând cã cetățenii i-au desemnat să decidă în mod discreționar în numele lor, credibilitatea instituției din care fac parte se diminuează pe zi ce trece, iar a lor la fel. Nu poate avea autoritate reală un consilier local sau un primar care nu vrea sub nicio formă să respecte prevederile legale fiindcă aşa are el chef sau pentru că aşa îi spune nu se ştie cine. Legea de bază a administrației publice locale este legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 care a fost republicată de curând. Reproduc din textul legii douã prevederi :
“Art. 39
(6)Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.” şi
“Art. 42
(7)În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.” Din nefericire aceste prevederi nici vorbă să le respectate actuala putere locală.  Evident că se naşte întrebarea simplă: ce ar avea de câştigat primarul din nepublicarea informațiilor aferente celor două articole citate.  Unul dintre efecte este că sinãienii, neştiind ce proiecte se dezbat în faimoasele şedințe ale Consiliului Local, evident că nu pot participa la acestea. Dealtfel este şi un pic cam greu să participi la aceste şedințe atâta vreme cât ele se desfăşoară în primărie la etajul 1, într-o sală cică destinată special pentru acest scop, însă în care abia încap aleşii locali şi eventual cei câțiva salariați ai administrației. În afară de lipsa spațiului pentru cetățeni şi lisa informației pe această temă mai lucrează şi dezinformarea. Aşa se face că atunci când totuşi unii sinăieni află că în aceste şedințe se discută un proiect important pentru ei, se prezintă la locul faptei unde binevoitori, temeinic instruiți, îi sfătuiesc să revină cam pe la ora 17:30. Evident că grupul de sinăieni ia de bun ce i se spune şi revine la ora specificată, numai că stupoare: şedința se terminase de 30 de minute. Oare cine are interesul ca şedințele Consiliului Local Sinaia să se desfăşoare fără sinăieni? Aşa se face că trec cu majoritatea realeasă hotărâri care influențează semnificativ viața noastră, a tuturor concitadinilor. Un alt efect al nerespectării acestor prevederi legale este imposibilitatea cetățenilor de a afla hotărârile luate de aleşi şi prin urmare anularea dreptului de a ataca în instanța de contencios administrativ actele respective. Să fie oare acesta motivul principal pentru care pe pagina de internet a primăriei Sinaia nu apar proiectele de hotărâri şi nici procesele verbale ale şedințelor? Răspunsul ar trebui să îl dea oficialitățile aflate în culpă, numai că, aşa cum le ştim, cred că se vor face că plouă. Elocvent este şi ceea ce se întâmplă atunci când o persoană fizică sau juridică uzitează de dreptul legal pe care i-l conferă legea şi atacă în instanță hotărâri ale Consiliului Local Sinaia: hotărârile repective sunt invalidate în parte sau în tot. Cel mai grav mie mi se pare modul în care aceşti aleşi se raportează la legislație. Aşa se face că au ajuns, chiar în şedință publică, să spună că nu este nicio problemă nerespectarea legii pentru că dacă cumva Prefectura Prahova, sau altcineva, se adresează Tribunalului Prahova, acesta face corecțiile respective, şi atât pentru că nu răspunde nimeni. Filozofia asta care spune că încălcarea legii nu reprezintă niciun pericol este de fapt cel mai periculos lucru pentru că aşa se pot naşte nedreptăți, încălcări ale drepturilor şi libertăților cetățeneşti, abuzuri de toate felurile ale autorităților şi toate astea pentru că în mintea unor aleşi locali, vezi Doamne, nimeni nu răspunde. Eu încă sper că toate aceste încălcări ale legii vor fi la un moment dat investigate de cei în drept, iar cei care clamează că lor nu li se întâmplă niciodată nimic să răspundă şi în fața legii dar şi în fața cetãțenilor. Ar cam fi momentul să se termine cu golăniile şmecherilor care au huzurit până acum pe banii publici şi ar cam trebui să li se reamintească celor care cred că pot să facă orice vor că nu suntem în țara nimănui şi că şmecheriile astea cu ascunzătoarea nu țin la nesfârşit.

Să auzim numai de bine.

You may also like...

Leave a Reply