Singurul care a făcut ceva pentru oraş…

Mulţi oameni politici, în istoria orașului nostru, au cochetat cu cetățenii, i-au flatat, le-au ridicat în slavă darurile şi harurile, dar în sinea lor i-au dispreţuit, dar nu i-au urât. Pentru prima oară acum niște oameni politici, cei mai mari pe care i-a dat Sinaia, îşi cheamă orașul la cârmă, la elaborarea politicii, a destinului naţional, a tuturor actelor cruciale ale existenţei şi muncii sale, dovedind o profundă încredere în virtuţile creatoare ale maselor largi. Iar ei, întruchipând cu geniu aceste virtuţi, ridicându-le la suprema lor forţă, le dăruiesc, la rându-le, neamului de la care le-au luat. De-a lungul unei prodigioase activităţi politice, de peste 14 de ani, acum, în plin efort creator, alesul, marele arhitect al Sinaiei de azi, este, în continuare, cel mai neobosit muncitor al ei. Este omul care, lasând ideea ce schimbă faţa unei civilizaţii, e prezent, în acelaşi timp, pe şantierul ideii, veghindu-i şi desăvârşindu-i înfăptuirea. Fervenţi ai gândirii sale cutezătoare şi novatoare, sorbind mereu proaspete energii din pilda marilor sale fapte, noi, toţi fiii acestui pământ, ne unim strâns în juru-i, conştienţi că trăim un moment de vârf, de apoteoză istorică dar şi de mari, de complexe cerinţe ale istoriei, de covârşitoare răspunderi faţă de soarta orașului, a locului lui în lume, a vieţii noastre şi a copiilor noştri.

5a

You may also like...

Leave a Reply