Democrația locală

Nicolae IOSIFESCU
Fost membru al Consiliului Local Sinaia, ales pe listele PNL

Imaginea pe care noi ne-o formăm despre autoritatea publică este puternic influențată de realizările edilitare, în mod firesc, pentru că acestea sunt cele mai vizibile. Cei care reuşesc să ajungă în funcții elective de decizie, indiferent de nivelul administrativ, află destul de repede că succesul în alegeri depinde esențial de ceea ce se vede cu ochiul liber şi mult mai puțin de ceea ce se vorbeşte la colț de stradă sau prin presă.
Realizările edilitar-administrative, chiar dacă sunt făcute cu costuri uriaşe şi în termene exagerat de mari, sunt apreciate de noi, muritorii de rând, pentru că noi avem obiceiul de a ne mulțumi, din acest punct de vedere, cu orice realizare. Cel mai adesea spunem că e bine că s-a făcut ceva, orice ar fi acel ceva, pentru că suntem obişnuiți să nu se facă nimic. Dacă însă cineva încearcă să spună că s-au cheltuit mult mai mulți bani decât costa sau că acea lucrare nu este la calitatea necesară repede de tot este categorisit ca Gică Contra.
În fapt această sintagmă este laitmotivul celor care neavând motivație pentru neregulile făcute încearcă să scape basma curată chiar şi acolo unde se vede din avion că lucrurile nu sunt în regulă. În astfel de situații, în care, din păcate, noi sinăienii de regăsim destul de des, autoritatea publică apelează fără jenă la ingineria socială. Spre a-şi motiva acțiunile, aleşii şi realeşii folosesc ingineria socială, motivând cu aşa zisul interes al comunităţii, în încercarea de a adormi vigilenţa cetăţenilor, manipulând în acest mod tot ce este nevoie spre a-şi atinge ţelurile. Se poate spune, cel puţin din acest punct de vedere, că ei aproape că şi-au făcut un scop în sine din a denatura realitatea. După ani şi ani de inginerie socială necazul este că au ajuns chiar şi ei să creadă minciunile pe care le debitează, mai ales după ce văd că sunt destul de mulți cei care sunt dispuşi să îi creadă. Problema este că un astfel de model administrativ neagă sistemul democrat sau, în cel mai fericit caz, îl ocoleşte, dar poate duce spre un sistem autocrat în interesul direct al celor care reuşesc să îşi folosească poziţiile de putere în vederea modificării realității cu imaginea virtuală difuzată de acest mecanism machiavelic. Într-un sistem democrat, ceea ce deocamdată rămâne doar la stadiul de dorință, decidenţii respectă voinţele liber exprimate ale celor care i-au mandatat să îşi exercite discreţionar funcţia electivă pentru care au fost aleşi. Doctrinele politice moderne, cum este spre exemplu doctrina liberală, din păcate abandonată în țara noastră în ultimii ani, accentuează necesitatea respectării voinței cetățenilor deoarece nu aleşii formează comunitatea, ci cetăţenii ce o compun. Un astfel de model se bazează pe raţiune pentru că are şansa să valorifice puterea libertăţii, dar şi pe cea a exprimării spontane, debarasând astfel cetăţenii de orice constrângere posibilã şi lăsând frâu liber oricăror propuneri de soluţionare a problemelor. O astfel de abordare a puterii, în măsura în care face din libertate un reper de bază, poate valorifica la maximum potenţialul fiecărui cetăţean în parte şi drept urmare şi al colectivității în ansamblu. Cea mai simplă formă de exprimare în acest sens este democraţia participativă care este şi cel mai greu de aplicat chiar dacă în unele cantoane ale Elveţiei încă se mai practică. La noi sistemul are la bază alegeri libere, care desemnează reprezentanți ce primesc puteri decizionale discreţionare pe care şi le exercită în limitele normelor, iar uneori chiar la limita legii. În aceste condiţii, la prima vedere, exprimarea cetăţenilor se mărgineşte la exercitarea dreptului de vot. Numai că în condiţiile legii cetăţenii pot să fie prezenţi la actul decizional şi chiar pot să îşi exprime punctul de vedere, la şedințele instituţiei deliberative în cauză. Aşa se face că la şedinţele Consiliului Local Sinaia pot participa oricare dintre cetăţenii oraşului şi chiar ar fi foarte bine dacă sinăienii ar fi prezenţi în număr cât mai mare măcar pentru a vedea cum sunt reprezentaţi de aleşii lor, dar şi pentru a fi cât mai bine informaţi cu privire la activitatea administraţiei publice locale. Prezența cetățenilor la astfel de şedințe reuşeşte să inhibe tendințele de autoritarism ale majorității şi chiar să modifice propunerile discreționare ale acestora. Una din soluțiile pe care le avem la îndemână, noi, cetãțenii de rând, în afara momentului votului, este această participare activă la luarea deciziilor şi poate că în felul acesta ne va fi mai bine nouă, tuturor.
Să auzim numai de bine.

You may also like...

Leave a Reply