Secretomania

Nicolae IOSIFESCU
Fost membru al Consiliului Local Sinaia, ales pe listele PNL

Aşa cum am mai scris într-un articol, nu cu foarte multă vreme în urmă, primăria Sinaia nu vrea nici în ruptul capului să publice procesele verbale ale şedințelor Consiliului Local Sinaia cu toate că are această obligație legală în conformitate cu Legea 215/2001, art. 42, aliniatul(7) :
„În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale, o copie a procesului-verbal al şedinţei.” Motivele acestei încălcări a legii trebuie căutate în principal la şeful acestei instituții care are impresia, probabil corectă, că dacă sinăienii nu află ce se discută în aceste şedințe e mai bine pentru el. Evident că nu îl interesează, nici pe departe, respectarea unui drept constituțional al nostru: liberul acces la informația publică, chiar dacă face parte dintr-un partid ce ar trebui să aibă în prim plan respectarea drepturilor şi libertăților individuale. Aşa se face că, privitor la baza sportivă Mihail Cantacuzino, acum câțiva ani, primarul solicita majorarea capitalului SC Transport Urban cu suma de 450.000 lei pentru modernizarea acesteia. La întrebarea unui consilier local, pe atunci la un partid oponent primarului, referitor la această investiție, primarul a sărit ca ars susținând sus şi tare că nu este investiție. Bineînțeles că toate acestea au fost prinse în procesul verbal aferent şedinței respective. La şedința din 22 iunie 2017 acelaşi primar are însă altă opinie:
„Intervine dl. primar Vlad Oprea care menţionează că, a mai fost întrebat şi îi răspunde că, acum doi ani de zile societatea Transport Urban a investit 450.000 lei în baza sportivă şi nu şi-au amortizat investiţia, în momentul în care îşi vor amortiza investiţia, atunci va fi dată în administrare, societatea a vrut să scape de ea să o dea şcolii, dar nu se poate din punct de vedere legal.”
Întrebarea care apare este: când a mințit primarul ?
A mințit când a solicitat majorarea capitalului social al TUS pentru altceva decât investiție sau când a afirmat că această investiție trebuie amortizată ? În realitate investiția a fost făcută cu banii dați de Consiliul Local Sinaia nicidecum din veniturile proprii ale TUS aşa cum ne spune primarul. Primarul uită să ne spună că la acel moment administrator TUS era simpatia lui nr. 1 care trebuia să demonstreze că se pricepe să facă profit, motiv pentru care investiția s-a făcut din banii de la bugetul oraşului Sinaia, iar veniturile rezultate au mers numai la TUS.  Indiferent de forma de finanțare, în cazul investițiilor, conform legii 273/2006, art. 45, documentațiile tehnico-economice se aprobă de către autoritățile deliberative, adică Consiliul Local Sinaia, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul nostru. În fapt, primarul a vrut să ocolească legea, folosind TUS, care fiind societate comercială nu mai este obligată să țină licitatie pentru execuția lucrării aşa cum ar fi trebuit să facă primăria dacă ar fi administrat această investiție. Cred că este evident pentru oricine că baza sportivă aferentă Colegiului Mihail Cantacuzino este investiție realizată din bani publici, adică banii noştri, ai tuturor sinăienilor, pe domeniul public al oraşului Sinaia şi prin urmare ar fi trebuit să fie înregistrată ca făcând parte din domeniul public al oraşului Sinaia. Singura problemă pe această temă este cine ar trebui să administreze baza sportivă. În opinia primarului de acum doi ani, TUS ar trebui să încaseze toți banii rezultați din închiriere. În opinia aceluiaşi primar din iunie 2017 Colegiul Mihail Cantacuzino ar fi îndreptățit să îl administreze numai că vezi Doamne nu se poate momentan. Vorba lui Caragiale: „din această dilemă nu o să ieşiți……..”
Un lucru este cert: primarul nu doreşte nici în ruptul capului ca sinăienii să fie informați cu privire la administrarea treburilor publice. Câtă vreme îl vom mai lăsa să îşi facă de cap? Să auzim numai de bine.

You may also like...

Leave a Reply