A XXIII-a ediţie a Colocviului Internaţional de Fizică EVRIKA – CYGNUS

Un articol de Moaca Cristian, persoana desemnată de Primăria Comarnic pentru a transmite Ziarului de Sinaia informaţii referitoare la activităţile de interes public care se desfăşoară în oraşul Comarnic.

 

În perioada 1-3 septembrie 2017, pentru prima oară în oraşul Comarnic, a avut loc a XXIII-a ediţie a Colocviului Internaţional de Fizică EVRIKA – CYGNUS. Tematica principală a Colocviului a fost ,,Învăţământul Fizicii la interfaţa nivelelor preuniversitar şi universitar. Prezent şi perspective”. Manifestarea s-a organizat prin grija Inspectoratului Şcolar al judeţului Prahova (Liceul „Simion Stolnicu” Comarnic), Societatea Română de Fizică din Învăţământul Preuniversitar din România, Societatea Ştiinţifică CYGNUS – centru UNESCO Suceava şi redacţiile revistelor EVRIKA – Brăila şi CYGNUS Suceava. Lucrările s-au desfăşurat în cadrul a şapte secţiuni după cum urmează:

1. Învăţământul Fizicii la interfaţa nivelelor preuniversitar şi universitar prin tematici, probleme şi lucrări de laborator.
2. Probleme teoretice şi probe de laborator pentru Olimpiadele naţionale şi internaţionale de Fizică.
3. Metode şi mijloace experimentale moderne pentru învăţământul Fizicii de nivel preuniversitar.
4. Învăţământ interdisciplinar integrat: Fizică, Chimie, Biologie etc.
5. Matematică aplicată şi tehnologii informaţionale în Fizică.
6. Tehnologii moderne educative.
7. Istoria Fizicii.

La această ediţie a manifestării au susţinut lucrări (referate, comunicări metodico-ştiinţifice, lucrări de cercetare de interes didactic şi ştiinţific) în plenul Colocviului renumiţi profesori din România şi Republica Moldova. Oficiile de gazdă organizatoare au fost realizate de doamna Letiţia Găgenel, profesor de prestigiu la Liceul ”Simion Stolnicu” din Comarnic, ajutată de doamna Daniela Costinescu, în prezent profesor de fizică la Colegiul Naţional Militar Dimitrie Cantemir din Breaza. Consiliul Judeţean Prahova a fost partener la acest eveniment alături de Consiliul Local Comarnic reprezentat de domnul Primar Sorin Popa şi de domnul Viceprimar Mihai Savu. Manifestarea s-a bucurat de interesul participanţilor, precum şi a întregii comunităţi a profesorilor interesaţi de noile direcţii ale învăţământului Fizicii pe care le reclamă viitorul.

Poza 1  Poza 16

You may also like...

Leave a Reply