DRUMURI “EUROPENE” LA COMARNIC. PREŢUL INCOMPETENŢEI ESTE ACHITAT DE POPULAŢIE!

Un articol de Cristian Moacă

Extras din Raportul de expertiză tehnică a drumurilor realizate cu finanţare europeană în Comarnic: “Ca şi remarca globală asupra lucrării, se poate constata neconformitatea lucrării expertizate, respectiv, proiectare, execuţie şi urmărirea calităţii execuţiei de către responsabilii desemnaţi contractual”, “Viciile de proiectare s-au cumulat cu neconformităţile de la execuţie”. 

Pentru o bună informare a populaţiei este necesar un istoric al proiectelor cu finanţare europeană, drumuri şi centru de faceri, derulate la Comarnic. Aceste proiecte au fost iniţiate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi semnate de decidenţii din Primăria Comarnic în anul 2012, după cum urmează:
– Contract 2852/16.02.2012 pentru proiectul “Realizarea unui Centru de afaceri din oraşul Comarnic”, suma alocată = 790,478 lei
– Contract 2853/16.02.2012 pentru proiectul “Modernizarea unor tronsoane de drum din oraşul Comarnic”, suma alocată = 3,217,036 lei
– Contract 2854/16.02.2012 pentru proiectul “Modernizarea unor porţiuni de drum din cartierele Ghioşeşti, Vatra Satului, Poiana şi Podul Lung din oraşul Comarnic”, suma alocată= 540,964 lei
Total finanţare = 4,548,482 lei
Deoarece aceste proiecte cu finanţare europeană derulate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 nu s-au finalizat până la 31 decembrie 2015, suma de 4,548,482 lei trebuie returnată. Pe româneşte spus: banii primiţi gratis de la UE ne sunt luaţi înapoi pentru că n-am reuşit să terminăm drumurile şi centrul de afaceri. Aceşti bani se regăsesc în lucrările efectuate, returnarea lor reprezentând un moment dificil pentru oraşul nostru. Somaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, proaspeţii investiţi la sfârşitul lunii iunie 2016, Sorin Popa şi Mihai Savu, efectuează în august 2016 o primă plată de 700,000 lei. Diferenţa rămasă după această plată = 3,800,000 lei. Din acest moment au loc tatonări pentru o eventuală anulare a acestei găuri negre. Nu se rezolvă nimic, organele abilitate informează autorităţile locale din Comarnic că nu încurajează incompetenţa şi proasta gestionare a resurselor. Penalităţile, 0,1% / zi, curg cu repeziciune ajungându-se în octombrie 2017 la o datorie cumulată (bază + penalităţi) de 5,300,000 lei.
Pentru a opri acest bulgăre otrăvit, Primăria Comarnic efectuează către MDRAP pe 20 octombrie o plată de 2,000,000 lei (concretizată prin 3 ordine de plată). Plata efectuată s-a făcut din datoria de bază, nu din penalităţi. Suma rămasă după această plată = 1,800,000 lei (baza), 1,500,000 lei (penalităţi).
2,000,000 lei reprezintă o sumă importantă pentru comunitate, pentru o localitate mică cum este a noastră. Se puteau realiza multe lucruri cu aceşti bani. Această plata a lăsat urme adânci în vistieria oraşului. Bani strânşi din impozite şi taxe, achitaţi cu responsabilitate de cetăţenii oraşului Comarnic.

La cererea Inspectoratului Judeţean în Construcţii Prahova (ISC), Primăria Comarnic a solicitat unei firme de specialitate (SC PROEX CONSTRUCT SRL BUCUREŞTI) o expertiză tehnică a acestor drumuri realizate din fonduri europene.
Au fost efectuate investigaţii pentru aprecierea stării tehnice a drumului pe următoarele tronsoane:
1. Tronsonul de la Gigi Purcaru la Canton Mezdrea
2. Tronsonul de la Brînzi Stelian la Pod Topliţa
3. Tronsonul de la Pod Piaţă la Beldica Paul
4. Tronsonul de la Paşalache la intersecţia cu str. Podul Lung.
Pe cele 4 tronsoane, experţii au efectuat investigaţii prin raport topometric, sondaje deschise pentru identificarea structurii rutiere executate, au realizat carote în îmbrăcămintea rutieră pentru determinarea grosimilor straturilor rutiere executate şi a calităţii materialelor prelevate prin carotare, investigaţii vizuale pentru aprecierea stării tehnice a drumului realizat.
În urma expertizei tehnice de calitate privind cele patru tronsoane de drum, prin investigaţie vizuală, s-au putut constata următoarele:
– lipsa acostamentelor (acostamente înnierbate)
– lipsa şanţurilor / rigolelor de preluare evacuare ape pluviale
– degradări ale suprafeţei îmbrăcăminţii din beton de ciment
– desprinderea stratului de mortar de la suprafaţa betonului (agregate vizibile)
– fisuri transversale
– ruperi de margine
– crăpături longitudinale
– cedări de fundaţie, tasări
În urma prelevării de carote s-au putut constata:
– necononcordanţe constatate între partea scrisă şi partea desenată
– grosimile straturilor din beton de ciment sau mixturi asfaltice sunt variabile
– grosimile straturilor din material granulare (agregate naturale rotunde de balastieră sau concasate) sunt variabile şi nu corespund prevederilor documentaţiei tehnice de proiectare
– în urma sondajelor au rezultat grosimi ale straturilor din agregate naturale din fundaţia tronsoanelor de drumuri expertizate, care raportate la valorile din proiect NU respectă valorile prevăzute la proiectare
– îmbrăcămintea rutieră a tronsoanelor investigate NU este în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice de proiectare, nu este beton rutier.
Concluzie: tronsoanele de drum expertizate au fost catalogate din punct de vedere al calităţii execuţiei între “rea” şi “mediocră”. Nu căutăm vinovaţi, dar aceste realităţi dureroase nu au cum să nu ne pună pe gânduri.

    

You may also like...

Leave a Reply