Spiritul centralei T.C.R. (continuare)

Partea a XVI-a

Pentru contrabalansarea criticilor, anuarele Bucegilor publicau extrase favorabile din registrele caselor T.C.R. Căpitanul Chernbach din Braşov de pildă, după ce găsea casa Peştera drept “cea mai frumoasă realizarea mîndriei naţionale”, lansa anatema: “Cel ce pîngăreşte măcar cu gîndul darmite cu vorba acest altar al Românismului nu e nici om, nici român.” Alţi doi braşoveni, D. Hîrlea şi D. Maftei, socoteau că “masa […] cu vin bun şi ieftin […] la această altitudine ar putea avea măcar un preţ triplu”, iar bucureşteanul Arthur Tuchfeld preciza şi el că “la casa Peştera se odihneşte şi se ospătează bine”. În respectiva campanie, nici femeile nu rămîneau deoparte. Maria Casimir, împreună cu soţul ei Emil, aveau “o observaţie de făcut […] contra nemembrilor care deşi beneficiază de ospitalitatea acestei case (Peştera, n.n.) […] nu găsesc oportun a se înscrie ca membri ai Turing Clubului României plătind modesta sumă de 280 lei”, notaţie vizibil sugerată, ca şi scrisele unor cetăţeni străini. În registrul cabanei…. Henry Jacquenard se extaziază, de exemplu, în faţa vinului “d’un cru superbe” şi care “est pour rien a sept francs la bouteille”. În paralel, fruntaşii Turingului au subliniat că “preţurile derizorii” sau “modestele preţuri percepute sînt fixate astfel ca să fie accesibile oricui, tineretului în general”1. Cu toate acestea, interesul pentru un profit cît mai substanţial al activităţilor desfăşurate sub egida asociaţiei s-a dovedit primordial*1.

Dispreţul pentru puncte de vedere diferite transpare şi din textul formularului de înscriere în asociaţie, ce i se pretindea candidatului să adere “întrutotul şi fără rezerve la actul constitutiv”. Similar, sinăienilor (C. Emanoil, dr. P. Marinescu, W. Bortnowski, căpitan Focşeneanu, Iosif Sângeorzan) care, în minoritate, propuseseră Centralei în mai 1925 denumirea de “Turing-Clubul României – Hanul Drumeţilor”*2, C.I. Ionescu le-a replicat peste un an că “această chestiune fiind definitiv tranşată, nu mai poate fi discutată*3… (CONTINUAREA ÎN EDIŢIA TIPĂRITĂ)

You may also like...

Leave a Reply