De prin şedinţele Consiliului local Sinaia… .REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE REDUCERI ŞI GRATUITĂŢI LA TRANSPORTUL PE CABLU EFECTUAT DE S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L.

Cap. I. Dispoziţii generale

Art.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru acordarea de reduceri şi
gratuităţi la transportul pe cablu efectuat de către S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.
Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplică persoanelor fizice şi juridice care pot beneficia de gratuitate sau reducere la transportul pe cablu efectuat pe instalaţiile administrate de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.
Art. 3 Regulamentul este elaborat în temeiul prevederilor:
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
Art.4 În sensul prezentului Regulament se definesc următorii termeni:
a) Elev – persoana care urmează cursurile învăţământului de stat sau particular acreditate la una din următoarele forme de învăţământ: clasele I – VIII.
b) Antrenor – persoana care se ocupă cu îndrumarea, instruirea şi organizarea activităţii unei echipe sportive sau unui sportiv (individ); uneori poate însemna şi profesor de sport.
c) Monitor de schi – este un educator sportiv care face să progreseze un public divers în mai multe discipline sportive, în scopuri comerciale: schi alpin, snowboard, schi de tură, schi fond, schi telemark etc. Monitorul este, de asemenea, cel care promovează şi încurajează dezvoltarea sporturilor de iarnă în rândul copiilor şi adulţilor, accentuând importanţa practicării sportului.
d) Persoana cu dizabilităţi – acea persoană căreia mediul social, neadaptat
deficienţelor sale fizice, senzoriale, psihice, mentale îl împiedică total sau îi limitează accesul în şanse egale la viaţa socială, potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali, necesitând măsuri de protecţie socială în sprijinul integrării ei sociale şi profesionale ;
e) Asistentul personal al persoanei cu handicap grav – persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire permanentă copilului sau adultului cu handicap grav.
f) Legitimaţie/ecuson – actul doveditor prin care persoanele care fac obiectul prezentului Regulament fac dovada că beneficiază de facilitatea la transportul pe cablu din oraşul Sinaia
g) Cartela de acces – bucata de carton imprimată şi care poate fi nominală folosită pentru accesul pe instalaţiile de transport pe cablu administrate de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L. (CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA)

You may also like...

Leave a Reply