Demisia lui M. Haret din fruntea Turingului (II)

Partea a XIX-a

Mircea Ordean este un alpinist și un împătimit al Bucegilor. I-a cunoscut pe toți pionierii cățărării din România, de la Nicolae Baticu și până la Emilian Cristea. Între 1985 și 1992 a scris o carte intitulată „Sus la munte, la izvor”, pe care din diverse motive nu a publicat-o niciodată. Cu acceptul autorului, publicăm pasaje din această carte interesantă. Și poate, citind, vreun iubitor al muntelui va considera că a venit și vremea publicării în volum.

Îndeosebi spre jumătatea deceniului patru, o parte din membrii consiliului de administraţie al Turing- Clubului erau nemulţumiţi de modul autoritar în care conducea M. Haret asociaţia*1, de rolul decorativ care le fusese atribuit. Acest fapt nu se datorează apariţiei abia acum a vreunor tendinţe dictatoriale din partea preşedintelui (ele existaseră dintotdeauna), cît creşterii importanţei secţiilor pe ansamblul Turingului*2, în condiţiile în care numărul celor înscrişi în secţiile dominate de M. Haret se diminuase drastic. Nemulţumiţii par să se fi grupat în jurul lui Alexandru Ştefănescu, director la Românofir Tîlmaciu, despre care M. Haret, în particular, declara: “Dacă în România nu este mare lucru să fii preşedinte al Turingului, în străinătate eşti privit cu totul altfel […] [Alex.] Ştefănescu are bani: îşi mai doreşte un asemenea titlu…”*3 Un rol în şubrezirea poziţiei lui M. Haret va fi jucat şi retragerea din calitatea de secretar general T.C.R., în februarie 1937, a lui Ion Colman*4. Cînd are loc exact depistarea chitanţei falsificate nu ştim exact. În iunie 1937 însă, un lider tecerist de provincie ţinea să afle: “Vă rog personal pe dvs. a mă lămuri care a fost rostul acelei şedinţe şi pentru ce am fost chemaţi şi cîte un delegat din partea secţiilor, deoarece eu sînt nelămurit în această chestiune şi vă spun adevărat că nu m-am ales cu nimic, ba din contra sentimentele şi impresiile mele frumoase au suferit o deprimare… (CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA)

You may also like...

Leave a Reply