Confuzia

Nicolae IOSIFESCU
Fost membru al Consiliului Local Sinaia, ales pe listele PNL

Am semnalat în mod repetat, în paginile acestui ziar, nerespectarea legalității în privința publicării procesului verbal aferent şedințelor Consiliului Local Sinaia. Pe această temă, Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală precizează cât se poate de clar la art. 42 al(7): „În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.” Nerespectarea acestei prevederi legale demonstrează, pe lângă disprețul primarului reales față de lege, şi încercarea acestuia de a ascunde sinăienilor ce se discută la aceste şedințe. Haideți să vedem ce vrea să ascundă puterea locală şi de ce.
La şedința Consiliului Local din data de 23.11.2017, la dezbaterile aferente punctului 24 găsim:
„Dl. primar menționează că, Aquaparc-ul nu se mai realizează prin asociere cu un investitor deoarece, din punct de vedere legal, nu mai există posibilitatea asocierii.” Iar după intervenția unui consilier local: „Dl. primar precizează că, legea parteneriatului public privat încă nu s-a aprobat, ci este în lucru.”
În privința asocierii, acelaşi primar reales, susținând un proiect care a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară: “Dl. primar arată că, există un protocol de asociere între orașul Sinaia prin Consiliul Local și Clubul de Excelență Ecvestră „Sport Horse” pentru realizarea Patinoarului „Arctic Park Sinaia”, proiect care s-a realizat și anul trecut.” Carevasăzică asocierea nu se poate în cazul Aquaparc pentru că nu mai există posibilitatea asocierii, dar este perfect legală în cazul “Arctic Park Sinaia”.  Primarul reales este cel puțin confuz în această situație, încercând să îşi susțină deciziile cu argumente legale însă reuşind numai să încurce borcanele. De fapt primarul reales are impresia că legislația are obligația de a se conforma dorințelor sale, aşa cum este el obişnuit să se întâmple în administrația publică locală… (CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA)

You may also like...

Leave a Reply