MIHAI HARET. 1910 – 1916

Partea XXI

Scrisele de tinereţe ale lui M. Gold trădează o puternică dorinţă de afirmare. Volumul În munţii Sinaei, Rucărului şi Branului, de pildă, semnat în calitate de calitate de geograf alpin*1 şi de membru al Clubului Alpin Francez, era închinat, “respectatului meu unchi, Spiru C. Haret”. În volum, autorul făcea de asemenea trimiteri la munţii din Occident, unde, după cîte ştim, cel mai mare dintre fraţii Gold nu a păşit însă vreodată*2. În aceeaşi perioadă, Mihai Gold probează şi o deosebită conştiinţă de sine, care îl împiedică multă vreme să adere la societăţile de turism autohtone. Astfel, deşi va spune că arhimandritul Nifon l-a “onorat chiar de copil, cu o părintească şi aleasă amiciţie”*3, el nu figurează printre membrii Societăţii Carpatine “Sinaia “, prezidată de înaltul prelat. În Preumblările la Sinaia (1885), Nifon a descris şi o grotă în muntele Piatra Arsă, pe care Mihai Gold (Haret) o numeşte în lucrarea sa de debut “peştera lui Bogdan”. Aceasta deşi arhimandritul murise de un an, iar Moş Nălucă avea să mai trăiască ani buni. În acelaşi ghid, se vorbeşte de “fosta Societate Carpatină”, deşi creaţia turistică a stareţului sinăian avea să mai existe pînă prin 1912. Despre aceeaşi formaţiune, peste două decenii (Boabe de grîu) preşedintele T.C.R scrie: “1910, cînd – din cauze pe care nu le ştim – a încetat orice activitate” Deducem de aici că Mihai Haret: a) nu se avea atît de bine pe cît afirmă cu Nifon, b) la 1910 ţinea cu orice preţ să-l răsplătească pe N. Bogdan – de unde presupunerea că acesta îi făcuse servicii importante. A preferat să adere însă, peste hotare, la C.A.F., S.K.V. (1911- 1914). Abia la 1913 intră în Societatea Turiştilor Români, unde este, la scurtă vreme, promovat în comitetul de conducere*4.

Avîndu-i în vedere firea cît şi unele manifestări ulterioare*5, îndrăznim să credem că eroul nostru s-a alăturat seteriştilor doar cînd a fost sigur de o poziţie fruntaşă între aceştia. Totodată, brusca ascensiune pe linie turistică a lui M. Gold-Haret pare să fie mai puţin legată de cartea sa de debut, cît de moartea, cu un an înainte, a lui Spiru Haret*6… (CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA)

You may also like...

Leave a Reply