Abuzul în funcție devenit regulă

Nicolae IOSIFESCU
Fost membru al Consiliului Local Sinaia, ales pe listele PNL

Chiar dacă mulți dintre noi am trăit anii comunismului, asta nu înseamnă că suntem cu toții de acord să fim tratați, noi cetățenii, la fel ca în acele vremuri, ba din contră aş spune. Poate că mai sunt unii nostalgici ai acelor vremuri şi poate că mentalitățile se vor adapta sistemului democrat ceva mai greu, dar asta nu înseamnă că autoritățile publice pot să se comporte discreționar disprețuindu-ne pe noi, plebeii, ca şi cum ei ar fi, vezi Doamne, stăpânii aleşi ce au drepturi absolute. Sistemul democrat înseamnă printre altele şi transparența deciziilor luate de aleşii locali, în numele dar şi spre binele nostru. În esență, legislația pe această temă, stabileşte obligația autorităților administrației publice de a informa, de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative şi de a permite accesul la luarea deciziilor administrative și la minutele ședințelor publice. În conformitate cu legea 52/2003 republicată în 2013, art 7 :
“ (1)În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media.
(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice “.
Este bine de menționat că legea cu pricina prevede posibilitatea ca cetățenii să poată face propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. Mai mult decât atât, legea prevede şi un termen de minim 10 zile de la publicarea proiectului, în care se vor consemna într-un registru: data primirii, persoana și datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea… (CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA)

You may also like...

Leave a Reply