Țeapa cu apa

Nicolae IOSIFESCU
Fost membru al Consiliului Local Sinaia, ales pe listele PNL

În anii imediat următori Marii Schimbări la Față din 1989 se vorbea insistent, în mai toate mediile de presă, despre descentralizare ca despre o necesitate a vieţii democratice ce se profila la orizont. Ieşirea din totalitarism era înţeleasă ca pe o restituţie a deciziei către plebe, dacă nu în forma pură a democraţiei participative măcar prin delegarea deciziei către aleşii locali.  Condiţia esenţială în această situaţie este reglementarea prin lege a structurilor decizionale care sunt abilitate să administreze serviciile de utilități publice. Legea de bază în acest sens este Legea nr. 51/2006 care stipulează la art. 8 al (1): “Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice”. Unul dintre principiile de bază în gestiunea serviciilor de utilități publice, în conformitate cu Legea nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării, este principiul subsidiarității, care constă în exercitarea competențelor de către autoritatea administrației publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetățean și care dispune de capacitatea administrativă necesară. În aceste condiții devine cât se poate de clar că numai Consiliile Locale sunt îndrituite conform legii să administreze aceste servicii. În realitate lucrurile nu stau chiar aşa… (CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA)

You may also like...

Leave a Reply