Lăcomia realesului

Nicolae IOSIFESCU
Fost membru al Consiliului Local Sinaia, ales pe listele PNL

Recenta aşa zisă „revoluție fiscală” a adus nemulțumiri cu ghiotura, printre care şi ale primarilor nemulțumiți că reducerea impozitului pe venit aduce, zic ei, micşorări ale bugetelor publice chiar dacă cota ce revine administrațiilor publice a crescut de la 47% la 67%. Aşa se face că primarul reales s-a gândit el ce s-a gândit şi într-un final a găsit soluția salvatoare pentru bugetul local: majorarea taxelor locale. Ce înseamnă această soluție salvatoare? Această majorare înseamnă creşterea impozitului pe clădiri persoane fizice, despre care am discutat în ediția trecută, dar şi majorarea taxelor pentru persoanele juridice ce au în proprietate clădiri rezidențiale şi a taxei de promovare turistică. Lăsăm deoparte majorarea impozitului la persoanele juridice pentru că nu interesează pe mai nimeni, cu toate că ea măreşte cheltuielile societăților comerciale respective şi automat prețurile practicate de acestea cresc, generând inflație. Majorarea taxei de promovare turistică duce automat la creşterea tarifului de cazare, cu aproximativ 4% după estimările primarului reales. Această creştere face mai puțin atractive ofertele hotelierilor sinăieni şi conduce inevitabil la micşorarea gradului de ocupare a unităților hoteliere, cu grave implicații în întreaga activitate turistică locală. Această gravă eroare, făcută de primarul reales, nu face altceva decât să scadă veniturile la bugetul local, nicidecum să le crească, aşa cum eronat socoteşte acesta, întrucât scăzând numărul de cazări automat scad şi veniturile din turism şi drept urmare se micşorează şi veniturile bugetare de la capitolul „cote defalcate din impozitul pe venit”. Şi mai grav decât atât este că urmare acestei majorări a taxei de promovare turistică, un număr semnificativ de turişti se vor îndrepta spre alte stațiuni şi cu greu se vor mai gândi ca pe viitor să se cazeze în Sinaia. Pierderea în planul imaginii s-ar putea să fie chiar mai mare decât cea financiară. Aşa se întâmplă atunci când administrația publică locală este dirijată la fel ca o societate comercială. Întrucât pe primarul reales nu îl interesează dezvoltarea turismului local ci numai venituri cât mai mari la buget, toată lumea are de suferit. În mod normal administrația publică în frunte cu realesul ar trebui să facă tot ce le stă în putință să îi sprijine pe agenții economici astfel încât aceştia să îşi mărească cifrele de afaceri, să se dezvolte sustenabil astfel încât să fie nevoiți să angajeze mai mulți sinăieni şi astfel toată lumea să fie fericită. Atâta vreme cât realesul vrea să o ducă bine numai el şi gaşca sa, noi ceilalți vom avea numai de suferit. Simptomatic pentru modul în care primarul reales crede că poate să îşi bată joc de sinăieni este modul în care el a încadrat întreg oraşul în zona A pentru a lua impozitul maxim posibil, conform legii, de la toți cetățenii oraşului nostru. Lăcomia primarului reales are ca justificare egalitatea accesului la servicii publice pentru toate zonele şi toți cetățenii oraşului. Nimic mai fals. În primul rând încadrarea în zone se face în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localității, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Dacă poziția cartierului Platou Izvor, spre exemplu, este aceeaşi cu cea a cartierului în care locuieşte primarul reales, evident da, după cum ar spune unii, impozitul ar trebui să fie acelaşi pentru toată lumea. Necazul este că din centru până să ajungi în Platou, vorba românului, cam mănânci o pâine. În mod normal impozitul ar trebui să fie în concordanță cu valoarea proprietății respective. Ştie toată lumea că proprietățile situate în centru sunt semnificativ mai scumpe decât cele situate în cartierele mărginaşe, numai primarul reales se face că nu ştie. Aşa cum a încadrat realesul tot oraşul în zona A, se poate înțelege că un metru pătrat din centru are acelaşi preț cu unul situat la periferie, ceea ce este clar o aberație. Aşa zisa filozofie bugetară locală care are ca strategie creşterea veniturilor în principal din taxe şi impozite locale este cea mai proastă soluție aflată la îndemâna autorităților. În mod normal bugetul local există pentru a rezolva problemele cetățenilor şi nu poftele acoliților primarului reales. Scopul bugetului local este în principal de a finanța serviciile publice şi nu de a acorda acces la resurse bugetare membrilor găştii primarului. Soluția de creştere a veniturilor bugetare este de a impulsiona activitățile economice pentru a creşte spre maxim posibil veniturile din activități economice. În acest mod cresc veniturile bugetare din impozitul pe venit alimentând astfel finațările bugetare pentru serviciile publice absolut necesare cetățenilor şi drept urmare creşte calitatea vieții pentru toți membrii comunității locale. Obediența majorității alese a administrației publice locale este binecunostută şi nu insist asupra ei. Un singur lucru trebuie neapărat spus: cei ce comit astfel de abuzuri trebuie să răspundă în fața sinăienilor mai devreme sau mai târziu. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Să auzim numai de bine.

You may also like...

Leave a Reply