De-a alba – neagra prin bugetul primăriei Comarnic (II)

PAMFLET

Vasile Ioan CIUTACU

Motto
„… toată ţara ar fi un fel de studio de scenarii pentru producţia de filme cu aiuriţi, lichele şi proşti, acest trinom – trinomul blestemului românesc de a fi – afectând grav sau chiar distrugând şansele de progres ale ţării”
                                                 Nicolae Grosu
Iar am tras cerneală „Pelikan 4001” în stiloul meu „Parker – Made în U.S.A.”, ca să mă laud şi eu, că de când mă străduiesc să spun încurcătura de isteţime din societatea românescă, mi-au murit lăudătorii. Deci, iar încerc să scriu adânc, cu câteva floricele pe margini, aspecte din durerea noastră zilnică, sâcâitoare şi parcă fără de sfârşit. Nu aş arăta târâşul de răcani, pe burtă, pe care îl practicăm parcă de secole cu atâta mândrie ţipătoare şi prostească – ca sport naţional după tragica învălmăşeală din penumbra artificială a sfârşitului de an ’89 – dacă nu aş avea senzaţia că făcând acest lucru, de fapt aprind o lumânare la mormântul bunicului meu Ciutacu Gheorghe ce şi-a găsit sfârşitul pentru întregirea neamului, în bătăliile de la Predeal din 1916…
Cu alte cuvinte iar vin în faţa dvs., iubiţii mei comărniceni, cu nişte potlogării de primă mână, fabuloase, de condamnat mai ales atunci când aceste inadmisibile scenarii de nota zero au avut „actori geniali” plătiţi cu banul scos din buzunarul public pe când „căpitan de plai” era bădie Botoacă Dorian Vasile care mai are puţin să devină în operele mele, erou naţional. Astăzi, săracu’, este un protejat chiriaş al domnului Pucheanu în somptuoasa şi nemaiîntâlnita vilă din Ghioşeşti, unde şi pe timpurile astea în care ţi-e milă să scoţi câinele afar’ din casă, spun unii, că se lucrează de zor. Ce, mă, nu are voie omu’ să-şi facă tradiţionala curăţenie de Paşti prin interior şi prin curte? Spuneţi voi, băieţi de la urbanism, nu am dreptate?… Să ne rugăm la Dumnezeu pentru iertarea eventualelor păcate ale „tovarăşului” Botoacă de pe vremea când era comandant în fruntea „oştirii” din primărie, dar dacă este cazul, să fie „mângâiat” de ghearele ascuţite ale justiţiei. Că după cum vă spun de la această „tribună” istoria îl va tăvăli prin anonimatul ei ca pe bunul lui amic, penelistul Mircea Roşca, fostul nostru deputat din Parlamentul ţării: Cum vă permiteţi, iubiţii mei comărniceni, să-l aduceţi în asemenea hal pe dragul nostru deputat? Îl votaţi cu dărnicie şi majoritari, iar apoi îi lăsaţi brendul, afişul electoral, (adică amintirea!) să-l tăvălească porcii, râzând curcile de el? E mai mult decât o trădare de partid! În loc să-i luaţi afişul electoral şi să-l păstraţi cu mândrie într-un muzeu de istorie al acestui oraş înfiinţat special pentru lucrul acesta, vă permiteţi să vă înecaţi speranţele deşarte în noroi, abandonându-l de parcă nu dumneavoastră l-aţi fi urcat în şa, nu cu multă vreme în urmă. Suntem de tot râsul!… Ca să n-o mai lungim, derulez în continuare „Raportul Departamentului de Control al Guvernului privind controlul efectuat la Primăria Oraşului Comarnic, jud. Prahova şi înregistrat sub nr. 803/25.10.2007 şi care se referea la „verificarea respectării prevederilor legale cu privire la contractarea, derularea şi execuţia lucrărilor de reabilitare a unităţilor de învăţământ finanţate de Guvernul României în perioada 2004 -septembrie 2007 şi referitor la lucrările de infrastructură prin H.G.”. Repet, acest document este „martor” important, de netăgăduit, la „procesul dinastiei” Botoacă Dorian Vasile şi al unora din subordonaţii de nădejde care şi în clipa de faţă îşi plimbă nădragii şi fustuliţele scurte şi mulate pe nişte rotunjimi rubensiene prin birourile călduţe din primărie. Acest raport este un ochi dinafară care se uită atent la „meci” şi-l comentează, de care aveam nevoie, ca să pricepeţi că nu sunt aici să vă vând baliverne. Este o dovadă a marilor „aventuri” financiare desfăşurate prin scriptele primăriei şi dacă nu ţineţi cont de ele, e problema dumneavoastră însăşi şi însuşi. Cu copiii domniilor voastre care, parafrazându-l pe Moromete, vă vor întreba mai târziu, „Pe ce v-aţi bazat când aţi procedat aşa?” Pe ce? Ca să nu fiţi în postura unui trib de prin Africa, unde nişte antropologi le-au prezentat băştinaşilor un film despre ce este actual în vremea asta prin lume când o găină trecea prin faţa ecranului. După terminarea filmului antropologii i-au întrebat pe spectatori ce-au remarcat. La unison au răspuns cu toţii: „GĂINA”! Aşa încât, dragi compatrioţi, aveţi grijă să nu confundaţi bătătura primăriei cu o grădină a raiului excluzând faptul că Necuratul doarme veşnic sau că s-ar fi dus prin Caraibe să le „întărâte” niţel pe Udrea şi Bica… Rămăsesem data trecută la pagina 3 a Raportului, primele două înfierând, profund şi pentru totdeauna, prin ce furci caudine a trecut investiţia „Grădiniţa Vatra-Sat – Rest de execuţie”, fără a pomeni şi moşmondeala urmării execuţiei: greoaie, pusă de câteva ori în postura „uite popa, nu e popa”. Noroc că proiectantul „Consproiect S.A. – Ploieşti” (Arh. Maria Damian) şi cineva din primărie, au luat frâiele în mână şi, în fine, cu chiu cu vai au dus treaba la bun sfârşit. Dar, fraţi români din Comarnic şi de pretutindeni, de-abia acum, în acest Raport, se menţionează bomba bombelor, pentru care, cinstit cei vinovaţi din primăria Comarnic trebuiau să închidă repede uşa pe dinafară definitiv pentru ei, iar biroul „Resursele umane şi personal”, să le pună cartea de muncă în braţe. De a doua zi fără cele mai mici regrete. Aşa trebuia să procedeze Botoacă, primarul de-atunci, iar dumneavoastră nu trebuie să vă mai smiorcăiţi atât după un personaj – monument de şmecherie – şi să reţineţi precum băştinaşii aceia din Africa Australă, numai găina… Este vorba de modul cum s-a procedat la relizarea obiectivului de investiţii „Şcoala Poiana Comarnic”, pag. 3-4, unde se specifică cum funcţionărimea profesionistă mai ceva ca aceea de la N.A.S.A., ce alcătuia comisia de licitaţie, a atribuit lucrarea firmei „S.C. Netproiect – Ploieşti”. Cu toate că „valoarea a fost de 399710,865 lei fără T.V.A…, fără să se ţină cont de nivelul fondurilor alocate, respectiv de 300000 lei” (Raport, pag.3). D-na ing. Cristina Mircea, patroană a acestei firme, pe unde veţi fi acum, ştiindu-vă cât de delicată şi subţire sunteţi, cum aţi putut accepta o asemenea măgărie, Dumnezeule! Ştiu, sau mai bine spus, aţi fost „împinsă” de la spate ca să acceptaţi porcării de genul acesta! E treaba dv., dar tare aş vrea să vă întâlnesc şi prieteneşte să vă întreb de cum dormiţi noaptea. Evident că legea a încălcat-o autoritatea contractantă, dar eu mai am o vorbă: „Fereşte-te de ispita ca printr-o sinucidere morală să te adaptezi la mediu”. Dar „drama” greu de imaginat pentru un om, cât de cât cu bun simţ, este scrisă în Raport (pag. 3-4) referitor la decontarea lucrărilor la această scandaloasă investiţie reţineţi: „în baza facturii 5844159/13.02.2007 în valoare de 145805,68 lei emisă de S.C. Netproiect S.R.L., primăria oraşului Comarnic a plătit constructorului cu O.P. nr. 305/13.02.2007 suma de 126875,26 lei, fără să aibă la bază o situaţie de lucrări din care să rezulte cantităţile de lucrări executate, verificate în teren, de către beneficiar. La baza plăţii a stat un extras din devizul ofertă – lista cantităţilor de lucrări şi un borderou centralizat pentru o valoare de lucrări şi un borderou centralizat pentru o valoare de lucrări de 145805,68 lei semnat de executant şi de beneficiar. Răspunderea (pag.4) pentru efectuarea plăţii de mai sus, fără a îndeplini toate condiţiile legale, revine domnului ing. Vasile Dorian Botoacă, Primar – ordonator principal de credite şi d-lui ing. Cătălin Piciorea, Şef Birou Urbanism care a avizat borderoul de lucrări şi ordonanţarea la plată”. Cu alte cuvinte: „iată, domnule, îmi dai banii de la guvern pe acest costum, care văd că îţi vine bine, şi ne întâlnim la anul ca să ţi-l dau!”. 
– E bine?! „Este foarte bine într-o vineri ca pe timpul ăsta!”. Fără comentarii! Aşa ceva mai întâlneşti în filmele de mister şi groază. Ptiu, drace!… Dar nici acolo! Poate cândva, pe lumea cealaltă, prin lumea nesfârşită şi smolită a iadului şi bine de evitat atâta vreme cât îţi porţi izmenele prin această lume.
Raportul Departamentului de Control al Guvernului privind controlul efectuat la Primăria Oraşului Comarnic, jud. Prahova a luat la purificat şi celelalte investiţii: Grădiniţa nr. 2 Ghioşeşti, Grupul Şcolar „Simion Stolnicu”, Şcoala I-IV şi Grădiniţa nr. 1 Ghoşeşti. Concluzia desprinsă din raport referitoare la aceste obiective, cităm: „Primăria Oraşului Comarnic nu a demarat procedurile de achiziţie de lucrări în vederea reabilitării obiectivelor”-  menţionate mai sus, „fapt pentru care suma totală de 650000 lei a rămas neutilizabilă”. Indolenţă? Puturoşenie? Din aia, de nu te poţi ridica în capul oaselor sau o indiferenţă crasă cât un şoric de porc mistreţ de peste 200 ani. Sau vorba românului: „Lasă că merge şi aşa!”. Persoanele răspunzătoare pentru acest lucru, Raportul menţionează pe: ing. Vasile Dorian Botoacă – primar, jr. Vasile Sorin peticilă – viceprimar, jr. Ioana Marilena Velcea – secretar oraş, ec. Dorina Scunpu, director executiv. S-a adăugat de către cine? „GREŞIT – NUMAI PRIMARUL DĂ DISPOZIŢII CONF. LEGII NR. 215/2011/R. PRIMARUL ESTE UNICUL RĂSPUNZĂTOR”.  Ca să nu mai menţionăm multiplele încălcări ale legii în primăria Comarnic, Raportul propune (pag. 8-9): Era firesc ca la aceste lucrări să fie un diriginte de şantier autorizat conform Legii 10/1995, art. 22, lit. d. Fiind necesar acest lucru, i-am amintit primarului, prin referatul nr. 2434/12.03.2007, de această prevedere legală, dar l-a durut la bască… Dacă nu luaţi în calcul, având în vedere atâtea dovezi atât din partea mea cât şi a experţilor, că primarul Botoacă pentru Comarnic a fost o pagubă, şi că trebuie  să-l scoateţi din cărţi, cum se zice, va fi vai şi amar de cojocul nostru, iubiţi comărniceni. Nu fac campanie electorală, jur asta cu mâna pe Biblie, dar e momentul să ştim a ne alege liderii care să ne scoată din fundul râpei în care suntem…
    

You may also like...

Leave a Reply