Necunoscutele binefaceri ale domnului Primar?!

ZIAR DE SINAIA este un ”spaţiu” de exprimare liberă, iar răspunderea pentru cele afirmate revine exclusiv autorilor în cauză. Redacţia şi colaboratorii nu îşi asumă responsabilităţi pentru punctele de vedere formulate de alţi contributori.

Un articol de Doru CERNESCU

CONTINUARE DIN EDIŢIA TRECUTĂ

Da, numai că mizând pe corupţia din primărie şi pe „disponibilitatea” sa, domnul L. a mai depus după alte patru modificări la proiectul iniţial, iar cei nominalizaţi în ediţia anterioară în nerespectul legii (care precizează că orice soluţii tehnice s-ar impune după autorizare, acestea nu pot modifica nici volumetria, nici suprafaţa construcţiei autorizate), i-au permis nu doar să o facă, ci l-au asigurat că merge şi cu mai mult decât dublarea parametrilor. Ceea ce, e drept, a ţinut până am început să obţin câştig de cauză prin instanţe datorită nenumăratelor demersuri pe plan judeţean şi central, precum şi copia documentaţiei şi celorlalte înscrisuri depuse (că e dreptul colocatarilor oricărui imobil să le obţină când proprietatea e comună, aviz celor interesaţi) şi aşa am descoperit următoarele:
1. Documentaţia se verifică şi se ştampilează pe două exemplare, numai că din frânturile de înscrisuri obţinute a rezultat că au fost cu mult mai multe. Ba a mai reieşit şi că exemplarele vizate spre neschimbare de către I.S.C. se înlocuiseră, şi această măgărie nu se petrecuse în gară, ci chiar în sediul emitentului autorizaţiei, practică uzuală şi în alte cazuri.
2. Valoarea investiţiei, conform devizului, era consemnată a fi de 10.000 lei (mult subevaluată).
3. Conform memoriului tehnic, pe terenul de 31 mp se realiza o extindere de 12, 325 mp, respectiv 4,25×2,90, numai că desconsiderând cele menţionate şi avizate în certificat şi autorizaţie, pe documentaţia înlocuită se preciza a se realiza o extindere de două nivele, chiar dacă valoarea rămânea la 10.000 lei şi pe certificat şi autorizaţie se specifica a se rezuma la o cameră.
Totuşi, admiţând că prin cererea iniţială beneficiarul ar fi solicitat acordul pentru extinderea cu două camere, printre altele era obligat ca după aceea, dar înainte de autorizare, să prezinte şi acordul nostru, emis în formă scrisă legalizată la notariat pentru lipirea construcţiei sale de a noastră, pentru încastrarea acoperişului extinderii în proprietatea ce ne aparţinea, şi… pentru altele.
4. În planşa nr.1 apăreau dimensiunile terenului ca fiind de 6,50/4,32/6,60 (?!), da, 6,60 metri pe latura mai scurtă şi ultima având 5,16 metri.
5. În planşa nr.2 dimensiunile extinderii apăreau a fi de 4,25/2,90 (scurt şi la obiect).
6. Totuşi în planşa nr.4 dimensiunile construcţiei se indicau a fi (din centrul-centrul stâlpilor) de 4,30 metri pe lungime şi 3,75 metri pe lăţime (în total dezacord cu ce se prezentase anterior).
7. În schiţa poziţionării construcţiei, pe teren apar alte anomalii sau mai exact spus pe aceasta se revine la dimensiunea exactă asupra laturii ce se indica a avea 6,60 metri, reducându-se la 5,33 + 0,81 =  6,14 metri. Dar şi acolo se abate de la normalitate, indicând drept cale de acces către extindere un spaţiu de doar 30 cm ce se găsea între construcţia veche şi gardul învecinat, şi această „eroare” fiind cu direcţie, pentru că dacă s-ar fi indicat drept cale de acces golul ce urma să se creeze în imobilul comun, natural că şi pentru acest lucru trebuia să obţină acordul nostru.
8. De remarcat ar mai fi că în memoriul tehnic de rezistenţă (partea scrisă), dimensiunile construcţiei apăreau a fi de 3,30×4,60 (pe două nivele), dar în acelaşi document pe schiţe, dimensiunile construcţiei se modificau din nou, ajungând în final să fie de 5,10/3,50 (?!), toate înscrisurile invocate purtând doar apostila „vizat spre neschimbare“ a Primăriei Sinaia. Da, vizat spre neschimbare până la o nouă schimbare când, de fapt, se regăsea, dar numai pe înscrisurile fără relevanţă (?!), aceasta fiind una (dar nu singura) dintre dovezile care atestă că în instituţia menţionată falsul şi uzul de fals era, şi fără doar şi poate mai e, o regulă, nu un accident. Dacă doriţi o altă dovadă: răspunsul I.S.C. prin care mi se confirmă că în cazurile în care e necesară intervenţia la imobilele cu mai mulţi proprietari ori la imobilele învecinate (ce se datorează noii construcţii ori modificării celei iniţial), e necesar ca pe memoriul tehnic de rezistenţă să se regăsească şi apostila Inspectoratului atestând că a luat la cunoştinţă despre ceea ce urmează să se facă şi îşi dă acordul. Mai mult chiar, pe linia inconsecvenţei, ca să nu spun neseriozităţii angajaţilor nominalizaţi din Primăria Sinaia, dar şi a unor inspector agreaţi de la judeţ, e că în raportul de expertiză tehnică se preciza ca suprafaţa extinderii să aibă 12 mp pe nivel (şi P+E), pe când în referatul întocmit de acelaşi expert ce a realizat şi raportul, dimensiunile construcţiei se modificau ajungând să fie 3,60×4,60 m (?!), de parcă acesta avea fermoar ajustându-se ori întinzându-se oricum şi oricând. În acelaşi context, ar mai fi de remarcat că în memoriul tehnic (a nu se confunda cu memoriul tehnic de rezistenţă), la vecinătăţi, apăreau alţi proprietari, nu cei reali, ca în cererea pentru emiterea autorizaţiei să apară la N. distanţa de 3 metri faţă de limita de proprietate, la S. 2,25 metri şi la V. 1,90 metri. Dar scădeţi şi dvs, stimaţi preşcolari, din lungimea terenului (pe linia dreaptă) 5,25 din 6,14 şi vedeţi că mai rămân 4,25. Ori „măcar 5,10 metri cât se preciza a avea extinderea în variantele de lungime. Dat fiind suprafaţa terenului, ce ziceţi, se putea construi o extindere cu lungimea de 5,10 metri sau fie şi 4,25 metri pe „restul” de 0,89 m.l.? Pentru a vă edifica şi mai bine asupra celor ce se petreceau până nu demult în primăria Sinaia, mai precizez: ca urmare la nenumăratele mele sesizări, intervenţii şi apoi hotărâri judecătoreşti, după nici o lună de la emiterea autorizaţiei domnului L. s-a dispus sistarea lucrărilor şi intrarea în legalitate (în baza adresei nr.14.600/26.06.2008 a P.S.), ca apoi, prin adresa nr.16.443/17.07.2008 să se precizeze că la extinderea contestată lucrările s-au realizat conform autorizaţiei (?!). Ca apoi, în 24.09.2008, prin adresa nr.22.950, să se confirme că „pentru lucrările executate în afara autorizaţiei de construire, respectivul a fost sancţionat, da sancţionat, pentru nerespectarea autorizaţiei, când el a mai comis între timp pe lângă contravenţie şi o infracţiune, continuând lucrările după sistare şi s-a procedat corect. Desigur, ca urmare altor şi altor sesizări s-au făcut controale informale. Chiar şi fotografii, dar la atât s-a rezumat.
Totuşi, după legea lui „dau şi vreau”, la noi s-au realizat multe, chiar foarte multe construcţii ce au încălcat în mod grosolan drepturile altora, fapt pentru care a avut o intensă activitate şi justiţia. Dar câţiva nu au mai avut răbdare şi au trecut direct în lumea drepţilor, sesizând acolo sus neregulile patronate în Primăria Sinaia, fapt pentru care presupun au şi alimentat cazanele cu smoală, aşteptând doar momentul în care cei vizaţi să fie scăldaţi şi curăţaţi de păcate, în funcţie de grade şi responsabilităţi, nu!

You may also like...

Leave a Reply