Abuzuri fără limită la Primăria Sinaia

Nicolae IOSIFESCU

Fost membru al Consiliului Local Sinaia, ales pe listele PNL

ZIAR DE SINAIA este un ”spaţiu” de exprimare liberă, iar răspunderea pentru cele afirmate revine exclusiv autorilor în cauză. Redacţia şi colaboratorii nu îşi asumă responsabilităţi pentru punctele de vedere formulate de alţi contributori.

Am dezbătut în câteva articole precedente încălcări ale legii de către primarul oraşului Sinaia şi voi continua această temă atâta vreme cât realesul nu înţelege că legea trebuie respectată de absolut toţi cetăţenii. Faptul că a fost ales şi reales de sinăieni nu îl situează deasupra legii. Legea de bază a administraţiei publice locale este legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 care a fost republicată de curând. Reproduc din textul legii două prevederi:

“Art. 39

(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.”

“Art. 42

(7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi, după caz, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.” Aceste prevederi legale nu se respectă de foarte multă vreme, iar actualul primar nici nu visează să o facă. Oare de ce? Haideţi să vedem cam cum se desfăşoară o şedinţă a Consiliului Local Sinaia şi prin urmare care sunt motivele pentru ca sinăienii nu trebuie să ştie ce se întâmplă acolo. În primul rând trebuie precizat, pentru cei care nu cunosc toate dedesubturile acestor şedinţe, că preşedintele de şedinţă este ales şi reales şi că este nimeni altul decât cumnatul primarului, din motive evidente. Ceea ce puţini însă ştiu este rolul acestui preşedinte de şedinţă. Nu am să insist asupra tuturor prerogativelor lui, însă e bine de ştiut că acesta supune la vot propunerile făcute de aleşii locali în ordinea în care acestea s-au făcut şi semnează hotărârile Consiliului Local în forma rezultată din votul plenului, alături de secretar. La şedinţa din data de 14 martie 2018, aşa cum îi stă în obicei, primarul a propus suplimentarea ordinii de zi cu 5 proiecte. Temeiul legal pentru suplimentare se găseşte în Legea 215 art. 43: „Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi.” Trecem peste faptul că primarul nici măcar nu s-a obosit să argumenteze urgenţa problemelor, aşa cum ar fi fost normal din punct de vedere legal şi, uitându-ne peste aceste proiecte, vedem că ele încep cu: „pct. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii sistem de iluminare public, verificare/reparare/montare/demontare a sistemului de iluminat festiv la evenimente şi sărbători, în oraşul Sinaia”. Celelalte proiecte propuse se refereau la reparaţia şi finanţarea reparaţiei străzii Zamora, aprobarea competiţiei „Sinaia pe pârtie”, care probabil fusese uitată şi la un contract de concesiune din 1993 care evident da, după cum ar spune unii, nu îi convenea realesului pentru că nu a fost semnat de el. Despre urgenţa acestor probleme nici nu cred că este cazul să discutăm pentru că se vede din avion care sunt interesele, pe cine vizează şi mai ales care sunt dedesubturile. Conform procesului verbal aprobat în unanimitate: „Dl. primar solicită să se retragă de pe ordinea de zi iniţială, punctele 3, 4, 5, 6 şi 7”. Ceea ce merită semnalat este că, imediat după aprobarea ordinii de zi, unul dintre consilierii locali sesizează faptul că materialele pentru şedinţă nu s-au dat în termenul, prevăzut de lege, de 5 zile, unele dintre proiecte au fost date chiar în ziua şedinţei şi afirmă că dacă nu se scoteau de pe ordinea de zi proiectele de la nr. 3 la 7, grupul din care face parte s-ar fi abţinut. Cu toate că rezultă clar nerespectarea legii de către primar ce credeţi că răspunde acesta? Reproducem ad litteram: „ Dl. primar Vlad Oprea arată că, aceste proiecte sunt foarte urgente, s-a vorbit de ele de o săptămână şi numai astăzi au fost gata. Dacă membrii PSD se abţineau nu se mai depuneau şi se pierdea finanţarea.” Pur şi simplu este de noaptea minţii afirmaţia primarului pentru că el a retras acele proiecte despre care spune că erau urgente şi este evident că ele nefiind pe ordinea de zi nici vorbă de adoptarea lor. Prin urmare dacă nu se depun acele proiecte şi se pierde finanţarea singurul vinovat este primarul care le-a scos din ordinea de zi, cu toate acestea el acuză un grup de consilieri locali. Vinovaţi sunt, după ciudata părere a primarului, cei care prezumtiv ar fi votat abţinere, nu primarul care nu a fost în stare să termine la timp ce avea de făcut. În fapt primarul nu se poate abţine şi, ca de obicei, îi ameninţă pe cei care îi reproşează nerespectarea legii sau nu sunt de acord cu el. El aşa crede că are dreptul din moment ce a fost votat ca primar. Acesta este modul în care primarul înţelege să îşi exercite atribuţiile conferite de lege. El continuă să încalce legea şi să ameninţe fără nicio jenă pe oricine îi cere respectarea legalităţii. Să auzim numai de bine.

You may also like...

Leave a Reply