În atenţia autorităţilor locale, dar nu numai

Desigur, obligaţiile cetăţenilor să-şi împrejmuiască şi menţină proprietăţile în bună stare şi rânduială pentru a nu stânjeni şi nu îngreuna altora folosinţa şi accesul către domeniul public, nu se negociază, cum nici răspunderea lor pentru eventualele accidente ce se pot întâmpla datorită delăsării şi nerespectării acestor cerinţe nu se lasă cu circumstanţe atenuante, când într-un timp îndelungat, somaţi fiind, rămân totuşi impasibili la onorarea obligaţiilor, dar în acelaşi context, când nu constată că şi sesizaţi fiind ignoră pericolele la care sunt expuşi ceilalţi din culpa lor, intervenţia autorităţilor locale se justifică şi chiar se impune aşa cum e şi în cazul degradării zidului ce aparţine proprietarului din Sinaia, str. Furnica nr.20, unde un stâlp de piatră fisurat pe lungime a început să se dezmembreze căzând chiar pe trotuar, (da, pe trotuar), acolo unde doar întâmplarea ori îngerii păzitori au ferit trecătorii de accidente. În contextul respectiv rog cei în drept să nu procedeze ca în povestea drobului cu sare, ci cu de la sine putere să ia măsuri pentru înlăturarea imediată a pericolului, urmând ca doar după aceea să mai „parlamenteze” cu proprietarul, că viaţa nu mai poate fi redată celui ce trece în lumea drepţilor, doar din „vina” că se va afla acolo când va pica şi restul stâlpului. Pentru conformitate se poate vizualiza L. 50/1991, Codul penal şi altele, dar reţineţi domnilor că mai înainte de toate trebuie înlăturat pericolul şi de-abia după aplicată legea, altfel oricâte prevederi ar avea devin inutile în faţa faptului împlinit.

Cu acelaşi respect, Cernescu Doru

You may also like...

Leave a Reply