Sinaia s-a înfrăţit cu oraşul Cascais din Portugalia

Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, şi Carlos Carreiras, primarul municipiului Cascais, au semnat, pe data de 18 septembrie, actul de înfrăţire a celor două localităţi. Publicăm raportul prezentat Consiliului local Sinaia despre vizita delegaţiei sinăiene în portugalia, aşa cum a fost întocmit de Corina Ghimbaş, inspector Departament Politici Publice şi membră a delegaţiei!

RAPORT Privind delegaţia oficială condusă de Vlad OPREA- Primarul oraşului Sinaia în oraşul Cascais-Republica Portugheză, 24-31.07.2018

La invitaţia dlui Carlos Carreiras primarul oraşului Cascais, Republica Portugheză, o delegaţie oficială a oraşului Sinaia condusă de dnul Vlad Oprea, Primarul oraşului Sinaia a efectuat o vizită de lucru în oraşul Gascals, în perioada 24-31iulie 2018. Din delegaţie au mai făcut parte Laura Şuţu- director Poliţia Locală şi Corina Ghimbaş, inspector Departamentul Politici Publice. Vizita a avut loc şi în contextul preocupării Ambasadei României în Portugalia de promovare de oportunităţi de colaborare la nivelul autorităţilor locale de dezvoltare de relaţii de prietenie şi cooperare între România şi Portugalia. Din partea Ambasadei au participat dna loana Bivolaru- Ambasador, dnul Mircea lliescu- prim colaborator, dna Mihaela Crăciun- consilier.   Cascais este un oraş situat pe malul Atlanticului, o suburbie a capitalei portugheze aflată Ia 30 de km de Lisabona, cu 206.479 de locuitori împărţiţi în 4 parohii, printre care şi celebrul Estoril. Localitatea a evoluat de la un mic port pescăresc la o staţiune balneoclimaterică vestită. A fost gazda oficială a Campionatului Mondial de Navigaţie ISAF 2007 pentru iahturi şi iahturi de curse şi a unor evenimente internaţionale pentru sporturi ca tenisul şi motociclismul. Mai mulţi ani la rând a fost gazdă pentru FIA Fl Portugalia Grand Prix Estoril, iar faimosul cazinou Estoril este unul dintre cele mai mari din Europa. Începând cu anul 2017, municipalitatea a început să impună o taxă turistică, oraşul devenind una dintre cele mai vizitate destinaţii din Portugalia- circa 1,2 mlioane de turişti.

Agenda vizitei de lucru:

 1. Întâlnirea oficială cu primarul oraşului Cascais, Carlos Carreiras la sediul Primăriei Cascais şi vizitarea unor obiective de interes:
 2. Cascais Ambiente – entitate municipală responsabilă cu dezvoltarea sustenabilă a Regiunii Cascais de îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor şi turiştilor;
 3. Cascais Dinamica- entitate municipală responsabilă cu promovarea construcţiei de echipamente şi infrastructuri în vederea dezvoltării turistice a Regiunii Cascais;
 4. Centrul de Congrese Estoril şi Centrul C3- Centrul de Control Cascais -responsabil de centralizarea în acelaşi spaţiu a informaţiei privitoare la managementul teritoriului şi de coordonarea tuturor serviciilor
 5. Cascais Proxima- entitate municipală responsabilă de îmbunătăţirea condiţiilor spaţiilor publice şi a mobilităţii acestora, precum şi de implementarea măsurilor de eficienţă energetică
 6. FIARTIL- Târgul de Artizanat din Estoril;
 7. Participarea la un eveniment cultural organizat de Primăria Cascais şi o întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti.
 8. Întâlnirea oficială cu primarul oraşului Cascais, Carlos Carreiras la sediul Primăriei Cascais

Au mai participat:Maria do Ceu Garcia- Adjunctul Primarului din Cascais; Dulcineia Rodrigues- Şeful Diviziei de Relaţii lnternaţionale, Relaţii Publice şi Protocol; loana Bivolaru – Ambasadorul României în Portugalia; Mihaela Crăciun- consilier Ambasadă; Mihaela Haiduc- traducător

Discuţiile au vizat, în principal, concretizarea unui acord de înfrăţire între oraşele Sinaia şi Cascais (a cărui semnare se va realiza în cursul lunii septembrie 2018 în cadrul Festivalului Sinaia Forever, cu ocazia vizitei de răspuns a primarului Cascais în România), precum şi un dialog pe temă de mobilitate urbană durabilă, Cascais impunându-se în ultimii ani drept un lider în materie de mobilitate inteligentă. Acordul de înfrăţire va contribui la consolidarea cooperării între cele două oraşe, în domenii de interes – cultură, sport, protecţia mediului, turism, urbanism şi dezvoltare locală, administraţie locala şi   învăţământ, în baza multiplelor   interese comune ale celor două oraşe în   calitate de centre turistice, cu un   important patrimoniu cultural.  0 atenţie deosebită va fi acordată schimburilor de experienţă şi bunelor practici, precum şi facilitării cooperării între entităţi publice şi private din cele două oraşe şi sprijinirii, inclusiv prin intermediul schimbului de experienţă, a accesului la proiecte şi programe cu finanţare europeană. În cadrul intervenţei sale, Carlos Carreiras, primarul oraşului Cascais a subliniat accentul acordat mobilităţii, atragerii investiţiilor, dezvoltării sectorului de cercetare şi inovare şi strategiei turistice a oraşului.  A precizat că până în 2025 sunt prevăzute investiţii de peste un miliard de euro (75% fonduri private, 25% fonduri publice), care vor produce 15.000 de noi locuri de muncă. Dezvoltarea turismului este prioritară, cu accent pe elementele care pot genera valoare adăugată (identitate, cultură, particularităţi geografice). În strategia de dezvoltare a oraşului este prioritară susţinerea cunoaşterii, competenţei şi creativităţii ca elemente cheie pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile. Printre particularităţile oraşului Cascais se mai regăsesc prezenţa forţei de muncă bine pregătite, inclusiv în domenii de vârf (medicină), şomajul redus (4-5%), atractivitatea pieţei locale pentru tineri pe fondul politicilor atractive de perfecţionare profesională şi caracterului multicultural al oraşului.  În cadrul intervenţiei sale, Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, a evidenţiat faptul că există numeroase similitudini şi abordări comune între cele două administraţii, cum ar fi creşterea mobilităţii, modernizarea administrativă, dezvoltarea turistică şi susţine importanţa consolidării cooperării cu partea portugheză, inclusiv la nivelul administraţiei locale, în mod special a schimbului de experienţă şi bune practici în dezvoltarea de proiecte cu ajutorul fondurilor europene.  A prezentat cele 8 proiecte pe care Primăria Sinaia le-a dezvoltat în ultima perioadă, acordând o atenţie specială celui în care se va construi o parcare supraetajată de tip   Park&Ride, cu facilităţi multiple (capăt de linie pentru autobuze, centre comerciale, centru de închiriere pentru biciclete, puncte de informare turistică etc.). Printre   proiectele dezvoltate la nivelul administraţiei locale a mai amintit despre extinderea informatizării serviciilor, creşterea atractivităţii zonei pentru forţa de muncă înalt calificată prin diverse stimulente – ex. închirierea de locuinţe de serviciu pentru personalul medical pe durata detaşării în oraşul Sinaia, atragerea studenţilor (tinerilor) şi altele. De asemenea, a prezentat Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului, până în 2020, axată pe: durabilitate – condiţii mai bune de trai pentru populaţie; competitivitate – dezvoltarea economiei proprii în context regional, naţional şi internaţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv; asigurarea unei bune guvernări prin reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă; păstrarea şi consolidarea identităţii proprii – identificarea, păstrarea şi promovarea caracteristicilor locale; eficienţă şi eficacitate – utilizarea optimală a resurselor disponibile.

 1. Vizitarea Cascais Ambiente din Parcul Natural Quinta do Pisao

Inginerul Luis Capao, responsabil al Cascais Ambiente, a prezentat această entitate municipală responsabilă de dezvoltarea sustenabilă a Regiunii Cascais, diminuarea semnificativă a poluării şi îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor şi turiştilor. Pe lângă serviciile de curăţenie şi colectare a deşeurilor urbane, Cascais Ambiente este, de asemenea, responsabilă pentru gestionarea spaţiilor verzi din mediul urban, a spaţiilor de joacă şi a celor de recreere ale regiunii. Activitatea Cascais Ambiente include promovarea şi implementarea activităţilor de conservare şi îmbunătăţire a mediului şi a educaţiei privind protecţia mediului.

 1. Cascais Dinamica – entitate municipală responsabilă cu promovarea construcţiei de echipamente şi infrastructuri în vederea dezvoltării turistice a Regiunii Cascais
 2. Întâlnire cu vice-primarul din Cascais şi prezentarea Centrul C3- Centrul de Control Cascais şi vizitarea Centrului de Congrese din Estoril

În cadrul întâlnirii, vice-primarul Miguel Pinto Luz a prezentat Centrul de Control Cascais, comandament responsabil de centralizarea informaţiei privitoare la managementul teritoriului şi de coordonarea tuturor   operaţiunilor. Discuţiile au vizat noua “Strategie de Mobilitate lntegrată” a oraşului Cascais (Mobi Cascais) care presupune, între altele: un pachet integrat privind transporturile (noi autobuze, facilităţi suplimentare de parcare, extinderea utilizării bicicletelor, maşini autonome etc.); asigurarea unor preţuri foarte competitive pentru servicii; integrarea serviciilor pe o platformă unică, cu posibilitatea accesului în timp real (ex. disponibilitate locuri parcare, informaţii administrative etc.).

 1. Vizitarea Complexului Multiservicii / Cascais Proxima

Delegaţia oraşului Sinaia a vizitat Cascais Proxima, entitate municipală responsabilă de îmbunătăţirea condiţiilor spaţiilor publice şi a mobilităţii acestora, precum şi de implementarea măsurilor de eficienţă energetică. Dialogul a vizat modalităţi de gestionare integrată a mobilităţii în Cascais şi alte aspecte de interes specific în cadrul activităţii Complexului: construirea şi întreţinerea infrastructurii, structuri şi echipamente urbane pentru dezvoltarea proiectelor de arhitectură şi inginerie, pentru lansarea, executarea şi supravegherea contractelor de lucrări municipale.

 1. Întâlnire cu reprezentanţi ai comunităţii românilor

În   contextul vizitei în Portugalia, delegaţia oficială a oraşului Sinaia a   avut o întâlnire cu membri ai comunităţii românilor stabiliţi în zona Cascais, care constituie o comunitate bine integrată, fiind amintit sprijinul acordat de administraţia locală, în special în domeniul educaţiei, pentru păstrarea identităţii culturale şi lingvistice. A fost evidenţiat succesul Cursului de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească, proiect al Guvernului României desfăşurat prin Institutul Limbii Române şi care se derulează, la Cascais, în cadrul a 2 şcoli.  La finalul discuţiilor, la propunerea dlui Carlos Carreiras- Primarul oraşului Cascais, s-a stabilit realizarea de schimburi de elevi/tineri şi funcţionari între cele două municipalităţi, în domenii de interes şi în diverse formule (ex. organizarea unor tabere de vacanţă, schimburi de bune practici, workshop-uri etc.).

Corina Ghimbaş

You may also like...

Leave a Reply