Moştenitorul

Nicolae IOSIFESCU

Fost membru al Consiliului Local Sinaia în actualul mandat, ales pe listele PNL

ZIAR DE SINAIA este un ”spaţiu” de exprimare liberă, iar răspunderea pentru cele afirmate revine exclusiv autorilor în cauză. Redacţia şi colaboratorii nu îşi asumă responsabilităţi pentru punctele de vedere formulate de alţi contributori.

Cei care au reuşit să ocupe funcţii elective în administraţia publică vreme de mai multe legislaturi, au ajuns să considere că li se cuvin acele funcţii, că este dreptul lor divin să fie aleşi pe viaţă şi drept urmare nimeni şi nimic nu are voie să perturbe poziţiile lor. Infatuarea dar şi aroganţa au devenit caracteristici clare pentru astfel de ocupanţi ai unor fotolii importante.

De regulă, cauzele acestui comportament ţin mai curând de mentalităţi, percepţia sistemului democrat, influenţele ingineriei sociale şi nu numai. Dacă vrem să fim corecţi cu noi, cauza principală este nelimitarea la două mandate pentru funcţiile elective şi în principal a celor cu decizie administrativă importantă. Urbea noastră este cel mai bun exemplu în acest sens. Cei care vor să fie corecţi îşi pot aminti că primele două mandate ale realesului local au fost şi cele cu rezultatele cele mai bune, după care au urmat mandate în care dispreţul şi aroganţa faţă de sinăieni au devenit caracteristici cotidiene, iar rezultatele edilitare se pot vedea în acest ultim mandat: zero. În acest context pare greu de înţeles ceea ce se întâmplă în administraţia sinăiană în ultimele luni, întrucât prerogative ce sunt clar ale primarului au fost preluate de unul dintre consilierii locali.

Cum e posibil aşa ceva?

La şedinţa Consiliului Local din luna noiembrie, nu mai puţin de 4 proiecte de hotărâri, care în mod normal ar fi trebuit iniţiate de primar, au fost iniţiate de cumnatul realesului, care bineînţeles că este şi consilier local.

Spre exemplu, evidenţierea unor terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia a fost iniţiată întotdeauna până acum de primar; de data asta însă, pentru a ieşi în evidenţă, cumnatul primarului l-a înlocuit pe acesta. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul proiectului de hotărâre privitor la exercitarea dreptului de preempţiune asupra unui teren împădurit în suprafaţa de 2000 mp sau în cel privitor la rezilierea contractului de închiriere nr. 5172/23.02.2016. Ciudat este însă că S.C. ROMPROIECT ELECTRO se adresează Primăriei Sinaia cu adresa înregistrată sub nr. 26976/02.10.2018, prin care solicită instituirea drepturilor de superficie asupra terenului aparţinând domeniului public al oraşului Sinaia, în suprafaţă de 75 mp, situat în Sinaia, Calea Bucureşti 40B, iar răspunsul îl dă acelaşi cumnat al primarului. În acest mod, un ales local îşi depăşeşte clar prerogrativele substituindu-se primarului fără a avea niciun temei legal. Ar fi putut, în calitate de preşedinte al comisiei de urbanism, să semneze un eventual aviz pentru proiectul de hotărîre iniţiat de primar însă în niciun caz să se substituie primarului oraşului Sinaia. Dar şi mai ciudat este proiectul de hotărâre privitor la acordul Consiliului Local al Oraşului Sinaia pentru “Construire imobil apartamente, împrejmuire teren, amenajare accese auto şi pietonale, spatiu parcare, ziduri de sprijin sistematizare verticală teren, organizare şantier”, pe str. Drum Cota 1400 tarla 32, parcela Cc 19. La solicitarea nr. 27571/08.10.2018 a d-nei DRAGOMIR AllS, răspunde acelaşi cumnat al primarului care propune acord în 7 puncte din care punctele 3 – 7 nu sunt altceva decât respectarea unor HCL sau a unor prevederi legale, cu alte cuvinte propune respecarea a ceea ce oricum era obligată să respecte petenta. Foarte interesant, la punctual 1 al acestui acord el propune „Desfacerea pe o lungime de 32 m a blocurilor de beton care susţin malul din dreptul proprietăţii”, iar la punctual nr.2 practic aprobă modificarea rigolei existente. Nici prin cap nu îi trece vajnicului înlocuitor de primar să solicite autorizaţie de construcţie, proiect tehnic şi avize legale. În fapt, cumnatul primarului propune eludarea legislaţiei şi aprobarea preferenţială în favoarea unei anumite persoane a unor lucrări de construcţie pe un drum public. Este foarte greu de înţeles cum de este posibil ca astfel de abuzuri să se petreacă fără ca nimeni să sesizeze ce se întâmplă. Obedienţa majorităţii din Consiliul Local este binecunoscută, însă până unde poate merge?

Să auzim numai de bine.

You may also like...

Leave a Reply