De-acum şi munţii au rămas mai singuri… In memoriam Niţu Matei Marcel, născut 13 ianuarie 1948 – decedat 2 februarie 2019

Vasile Ioan Ciutacu

De-acum şi munţii au rămas mai singuri. La fel ca şi comărnicenii care pe 4 februarie l-au însoţit pe Niţu Matei Marcel pe ultima lui potecă. A lumii şi a îngerilor. Până şi ziua împământenirii lui definitive a fost una primăvăratecă. Izbucnind senină – ca şi sufletul lui Marcelică, cum îi plăcea să-i spun – deodată din nişte ore prelungi de ger colţuros, ceţuri dense şi viscole şfichiuitoare. S-a simţit atunci (pe 4 februarie a.c., deci!) cum parcă s-a deschis cerul ca să-l primească voievodal în braţele sale pe „atemporalul” domn cu silueta şi frumuseţea unui actor hollywoodian (Clint Eastwood, cumva?). Până şi grădina raiului de la Schitul Lespezi l-a primit să se odihnească puţin în livada ei cu cruci, în mormântul străjuit de doi brazi. Lângă părinţii lui Matei şi Elisabeta. „Aproape de tata”, cum obişnuia să spună! „Acolo să-mi fie odihna de veci. Pentru că tata m-a părăsit prea devreme şi avem atâtea să ne spunem!” Obişnuia să-mi zică atunci când mai „întârziam” la câte o vorbă. „Nu vreau pe strada Eternităţii din Vatra Sat!” Şi glumind „Dacă mă duce acolo, plec!” Şi izbucnea în râsul lui caracteristic de copil pus pe şotii. Şi aşa s-a întâmplat pe 4.02.2019, unde clopotul Schitului Lespezi a adunat o mare de oameni care l-au însoţit cu evlavie până la ultima lui treaptă… Apăruse pe lumea asta pe 13 ianuarie 1948, fiind un elev strălucit, un maistru de referinţă la MEFIN Sinaia, „un bun organizator, de excepţie aş zice, la secţia de montaj. Era foarte atent şi bun cu muncitorii din subordine” cum avea să spună şeful Normării, ing. Ciutacu Vasile. „A fost fratele şi tăticul nostru!”, mi se destăinuie un muncitor pensionar căruia Matei Niţu i-a fost maistru principal. Împreună cu soţia sa, Maria şi-a întemeiat o familie durabilă, educându-şi odraslele ca să facă performanţă. Numai aşa. Nu întâmplător fiica lor – doamna doctor Niţu Elisabeta, este un nume de referinţă în neurologia prahoveană. Şi nu numai.

CITITI CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA

You may also like...

Leave a Reply