Pătrunderi în abruptul Bucegilor

(1927-1932) (X)

Cîteva explicaţii privind metamorfoza toponimică a ceea ce astăzi numim Hornurile Văii Seci. Pe harta lui din 1924, M. Haret aplică (probabil absolut întîmplător) menţiunea “V. Seacă” firului văii avîndu-şi obîrşia la nord-est de Cruce. Fără să dea mare importanţa amănuntului (ambele fire aflate imediat sub Cruce îi erau inaccesibile), Radu Ţiţeica a preluat în schiţa sa această configuraţie a locurilor. În iulie 1930, Nae Dimitriu anunţă că a urcat “Valea Seacă”, inclusiv porţiunea cuprinsă “între Vîlcelul Mortului şi Crucea Caraiman”.. Curînd, poate în ton cu alpiniştii care începuseră să bată locurile, Dimitriu scrie de “Vîlcelul fără Nume” (cu echivalentul “Vîlcelul Nenumit”, întîlnit în relatările lui C. Dedula). În vara anului 1932, se vorbeşte în acelaşi caz despre “firul Central”, pentru ca la scurtă vreme Nae Dimitriu să publice următoarele:

“Denumirea ce i se dă (firului aflat la N-E de Şaua Mare, n.n.) în hărţi şi anume «V. Seacă» o găsim oarecum improprie, deoarece are o poziţie excentrică faţă de axul central al ramificaţiilor Văii Seci, iar cursul său acuză prea puţin faţa muntelui. Credem că o denumire mai adecvată aspectului său general ar fi «Spălătura Văii Seci» ; o propunem colegilor turişti, cu rugămintea de a o adopta […] O a doua ramificaţie a Văii Seci […] poartă curioasa denumire de «Vîlcelul Nenumit». Dată fiind situaţia sa centrală ca şi importanţa turistică ce prezintă, credem că cea mai proprie denumire a sa ar fi «Valea Seacă».”*1

Tot acum (după a doua lui trecere prin Hornuri), N. Dimitriu sugerează şi alte toponimice legate de Valea Seacă a Caraimanului: săritorile “lui Zangur”, “Prelucie” (sau “Lucie”)*2, “Portiţei”, “Neagră”, “Crucii” (lui Rafail), “Adîncă” (sau “Hornul Adînc”), “Mare” şi “de sub Brîu” (este vorba de brîul numit pe atunci şi “de sub Tăietură”, “al Văii Seci” sau “de sub Streaşină”). De asemenea, Dimitriu semnalează existenţa unui afluent al Secii pe care l-a numit, împreună cu un ţanc din apropiere, al “Uriaşului” (influenţat de Dent du Géant?).

CITITI CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA

You may also like...

Leave a Reply