Tarifele … este firesc, în opinia primarului, ca noi, sinăienii, să plătim pentru greşelile comise de el…

Nicolae IOSIFESCU

ZIAR DE SINAIA este un ”spaţiu” de exprimare liberă, iar răspunderea pentru cele afirmate revine exclusiv autorilor în cauză. Redacţia şi colaboratorii nu îşi asumă responsabilităţi pentru punctele de vedere formulate de alţi contributori.

Conform legii administraţiei publice locale, Legea nr 215/2001, art.61 al(5) – “Primarul conduce serviciile publice locale“ înseamnă că are şi responsabilităţile aferente acestor prerogative. Unul dintre serviciile publice locale este salubritatea, unde primarul înţelege în mod ciudat să-şi exercite prerogativele, crezând că el reprezintă operatorul acestui serviciu şi nu sinăienii care i-au acordat mandatul de ales local.

La şedinţa Consiliului Local Sinaia din data de 19 februarie 2019 s-a aflat pe ordinea de zi, la nr. 14, un proiect de hotărâre, iniţiat de primar, care viza modificarea tarifelor aferente serviciului de salubritate atât la persoane fizice cât şi la cele juridice, mai precis o creştere de cca.80%. În susţinerea proiectului primarul a folosit vechea sa armă a şantajului spunând că: „În cazul în care nu se aprobă acest tarif, operatorul va rezilia contractul şi oraşul va fi plin de gunoi.” Evident da, după cum ar spune unii, cei care nu erau suficient de bine informaţi au căzut pradă şantajului şi au votat “pentru” acest proiect, temându-se ca nu cumva chiar să se întâmple profeţia primarului. Minciuna primarului a fost devoalată chiar de el însuşi, mai târziu afirmând: “Ei vor fi obligaţi prin contract să asigure curăţenia oraşului timp de 6 luni după care nu vor mai funcţiona”. Mai simplu spus primarul a minţit în primă fază după care l-a luat gura pe dinainte.

De altfel este mai puţin interesant că primarul foloseşte şantajul şi că minte, pentru că aceste aspect sunt binecunoscute. Necazul este că el susţine interesele unei societăţi comerciale în dauna cetăţenilor oraşului Sinaia, iar asta se întâmplă cu sprijinul aleşilor locali din acelaşi partid cu el dar şi cu acordul, uneori tacit alteori nu, al celorlalţi aleşi locali ce se lasă păcăliţi prea uşor.

În acest caz, legal era ca antecalculaţia de preţ să fie prezentată comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia şi bineînţeles plenului pentru argumentare. Această antecalculaţie, care a stat la baza solicitării operatorului, nu a fost prezentată eludându-se astfel   prevederile Ordinului 109, cu toate că se face referire la el. Este bine de ştiut că în acest ordin, la art.10, se specifică că: „Monitorizarea şi controlul modului de aplicare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare se vor face de către reprezentanţii autorităţii administraţiei publice locale implicate şi de către reprezentanţii A.N.R.S.C.”. Mai simplu spus era necesar avizul acestei autorităţi a statului care este îndrituită să analizeze modificările de tarif, numai că primarul ales de noi se crede mai presus decât legislaţia română, aşa cum de altfel ne-a obişnuit.

Este interesant că unul dintre aleşii locali a semnalat faptul că tariful creşte cu 80 % pentru că salariile au crescut cu 15 % şi că “ operatorul a licitat la un preţ mic ca să câştige, după care vine cu majorare de tarife”, însă răspunsul primarului a fost terifiant: “Când societatea a licitat, calculul s-a făcut la un număr de 13000 locuitori”. Aşadar datele furnizate pentru licitaţie de Primăria Sinaia, sub semnătura aceluiaşi vaşnic primar, au fost false şi bineînţeles că de vină sunt cetăţenii oraşului Sinaia şi nu cel care a furnizat datele. Drept consecinţă este firesc în opinia primarului ca noi, sinăienii, să plătim pentru greşelile comise de el.

În mod logic primarul a fost întrebat dacă poate asigura acest serviciu în cazul în care operatorul reziliază contractul. Şi în această situaţie primarul, aşa cum îi este obiceiul, a minţit prin omisiune, spunând că nu există autorizaţie dar “uitând ” să spună că autorizaţiile se pot obţine legal în termene rezonabile, dar mai ales a omis să spună că SC SINAIA FOREVER actualmente prestează servicii de salubritate pentru oraşul Sinaia. Cea mai simplă demonstraţie în acest sens este proiectul de hotărâre ce a urmat, în care s-a aprobat, printe altele, tariful la “Măturătoare stradală Bucher Citycat cu aspirator de frunze PH25PR Y: de la 72. lei/h la 57 lei/h “.

Elocvent pentru acest primar este şi solicitarea făcută, şi bineînţeles aprobată, la: “ART.3. Acordă mandat special şi împuterniceşte Viceprimarul oraşului Sinaia în persoana domnului Bădăran Gheorghe să voteze şi să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sinaia actul adiţional nr.4 la contractul nr. 2219/17.11.2016“. Nici primarul şi nici aleşii locali nu au vrut să citească Legea 215 care specifică foarte clar la art. 62 al (1) “Primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori străine, precum şi în justiţie.”

Nu este pentru prima oară când se manifestă fuga de răspundere a primarului. El pasează responsabilităţile ori de câte ori forţează luarea unor decizii îndreptate împotrivă sinăienilor şi se bate cu cărămida în piept ori de câte ori administraţia publică are realizări. Singura întrebare care mai rămâne este nu dacă, ci câtă vreme vom mai accepta asemenea comportament.

You may also like...

Leave a Reply