Reeşalonarea. Aşa ne trebuie dacă am ales asemenea primar…

Nicolae IOSIFESCU

ZIAR DE SINAIA este un ”spaţiu” de exprimare liberă, iar răspunderea pentru cele afirmate revine exclusiv autorilor în cauză. Redacţia şi colaboratorii nu îşi asumă responsabilităţi pentru punctele de vedere formulate de alţi contributori.

 

Managementul public are drept componentă principală asigurarea finanţării obiectivelor publice din surse proprii dar şi din surse atrase. Chiar dacă la capitolul surse proprii bugetul local se situează pe poziţii fruntaşe, comparativ cu restul judeţului, primarul reales a decis să folosească şi surse atrase destul de diverse. Cum banii publici erau prea puţini pentru ambiţiile unui primar reales acesta a apelat la împrumuturi bancare pentru a se putea lăfăi în voie în bugetul local. Evident că şi aceşti bani s-au dovedit insuficienţi, aşa că primarul reales a decis să se împrumute mai vârtos ca să aibă ce cheltui, aşa cum de altfel s-a obişnuit. Aşa se întâmplă atunci când persoane care nu au nici măcar cunoştinţe minime despre finanţele publice ajung să decidă pe astfel de teme, dovedindu-şi încă o dată incompetenţa şi comiţând greşeală după greşeală.

La şedinţa din data de 28 martie 2019 a Consiliului Local Sinaia, primarul oraşului a propus reeşalonarea datoriei publice locale actuale, cifrată la data respectivă la 25.952.483 ron. Veniturile medii anuale proprii ale bugetului local, aferente perioadei 2016 – 2018, au fost de 24.207.841 ron/an, adică un pic mai mici decât totalul datoriei. În aceste condiţii, practic se recunoaşte că s-a ajuns la fundul sacului, că bugetul local a fost prost gestionat în ultimii ani, motiv pentru care s-a ajuns în situaţia actuală. Incompetenţa crasă a primarului însoţită de acceptul obedient al aleşilor locali au adus finanţele publice locale într-o situaţie dificilă foarte greu de gestionat. Din nefericire nici măcar acum, în ceasul al 12-lea, primarul reales nu reuşeşte să vină cu picioarele pe pământ şi se gândeşte cum să facă să se împrumute şi mai vârtos. Drept urmare a propus, iar aleşii locali au fost de acord, 2 noi împrumuturi destinate refinanţării, intenţionând, aşa cum scrie negru pe alb în Referatul de specialitate, să obţină o perioadă de graţie de 24 luni.

Mai simplu spus primarul îndatorează zdravăn oraşul pentru următorii 12 ani cu scopul declarat de a obţine o perioadă de graţie în care să finanţeze tot ce îi trece prin cap şi să se poată lăuda la alegerile din 2020 cu marile realizări. Nici vorbă să îl intereseze finanţarea problemelor edilitare locale din anii următori alegerilor locale viitoare. Pe primar îl interesează ca acum să poată cheltui cât mai mulţi bani publici, conştient fiind că anul viitor nu se ştie dacă va mai reuşi să păcălească sinăienii ca până acum.

De altfel şi recunoaşte că gradul actual de îndatorare va creşte cu aprox. 4 % în anii 2021 -2022, devenind astfel o gravă povară pentru bugetul local. Concluzia primarului este, evident da, după cum ar spune unii: „după mine potopul”. Pe actualul edil şef îl interesează ca în anul ce îl mai are în exerciţiu să poată să facă praf cât mai mulţi bani posibil. Singurul lucru bun din Hotărârea de Consiliu aprobată este potrivit :

“Art. 5 – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Oraşului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Oraşului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  6. plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (l) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.”

Astfel putem şi noi, sinăienii, să aflăm ceea ce până acum ni s-a ascuns chiar dacă asta se întâmplă prea târziu ca să mai putem face ceva. Aşa ne trebuie dacă am ales asemenea primar.

Să auzim numai de bine.

You may also like...

Leave a Reply