Înfiinţarea Clubului Alpin Român

LVII

Curînd după fuziunea Grupării Alpine cu ADMIR, între Nae Dimitriu şi ceilalţi membri ai comitetului au izbucnit fricţiuni. Doctorul Dumitrescu aprecia activitatea energicului avocat, dar ca preşedinte dorea să şi-o subordoneze, limitîndu-i totodată influenţa. În replică, Nae Dimitriu, deşi vicepreşedinte, găsea că nu are suficientă mînă liberă, aşa cum i se promisese iniţial. Totodată, el reproşa întîrzierea stabilirii de relaţii cu formaţiunile alpine din străinătate.

Pe acest fond, performanţe montane de genul celor amintite anterior, precum şi impactul în masa turiştilor al Buletinului Alpin au făcut ca spre sfîrşitul anului 1933 haina ADMIR-ului să devină prea strîmtă pentru cei din Gruparea Alpină. Prin urmare, în februarie 1934 Nae Dimitriu trece la materializarea vechiului său deziderat, un club al căţărătorilor.

La 18 martie 1934, în sala ASFC din strada Vasile Boerescu are loc constituirea Clubului Alpin Român. Au participat Gill Antonescu, Petre Bălăceanu, Mircea Badea, Alex. Beldie, Traian Belitoreanu, Nicolae Comănescu, Nicolae Dimitriu, Gheorghe Frim, Petre Juster, Alex. Meidlinger, Gh. Murgeanu, Vasile Nicolau, Emil Simionescu, Radu Sturdza, Ion Şincan, Alex. Steopoe, Nicolae Tipei, Dumitru Teodoru, Ion Udrişte-Olt, Ştefan Vasiliu şi George Velescu. La propunerea lui Nae Dimitriu a fost ales cu acest prilej un comitet de conducere format din: Gh. Frim (preşedinte), Ion Udrişte-Olt (secretar general), Alex. Steopoe şi Petre Bălăceanu (cenzori).

CITITI CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA

You may also like...

Leave a Reply