Parcul Dimitrie Ghica, în permanentă schimbare…

Regele Carol I, în anul 1881, înfiinţeazǎ pe proprietatea prinţului Dimitrie Ghica un parc, cu o lungime de 350 de metri şi lǎţimea între 100 şi 150 de metri, unde Eforia Spitalelor Civile îl angajeazǎ pe arhitectul peisagist elveţian Eder pentru amenajarea acestuia. Pentru realizarea lui au fost mutate douǎ strǎzi, şoseaua ce mergea spre Predeal şi care trecea prin mijlocul lui şi strada care ducea la Mânǎstirea Sinaia. Constatăm astăzi că peisagistul elveţian Eder era zero barat pe lângă marii arhitecţi ai oraşului din zilele noastre,  care-i schimbă permanent forma… Am surprins nişte muncitori care trudeau din greu, pe ploaie, pentru a statisface noile standarde ale vizionarilor de astăzi… Gurile rele spun că se mai pregăteşte ceva pentru ăla micu, dar noi nu comentăm… oricine are dreptul la o carieră de succes în Parcul Dimitrie Ghica, dacă îndeplineşte anumite condiţii!

You may also like...

Leave a Reply