CAMPANIA “28 SEPTEMBRIE 2019- SOS AMBROZIA”

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA

Având în vedere slabele rezultate privind aplicarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia şi a HG nr.707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acestei legi, precum şi proliferarea rapidă a acestei specii la nivelul ţării noastre, cu consecinţe negative asupra stării de sănătate a populaţiei, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului lansează Campania “28 Septembrie 2019 SOS-Ambrozia”-Mişcare civică pentru mediu şi sănătate, cu implicare naţională pentru combaterea plantei invazive Ambrosia artemisiifolia-Iarba pârloagelor.

APM Prahova invită toate unităţile administrativ teritoriale din judeţul Prahova, precum şi persoanele fizice şi operatorii economici, să se implice activ în acţiunea ce va avea loc în data de 28.09.2019, cu implementare în intervalul orar 10.00-15.00. Acţiunea va consta în cosirea buruienii respective, executată pe domeniul public al localităţilor şi pe proprietăţile private, urmată de colectarea materialului vegetal în puncte special desemnate, urmând ca acesta să fie valorificat ca şi compost prin firmele de salubrizare. În acest fel, se urmăreşte ca, până la sfârşitul lunii octombrie, să fie redusă răspândirea polenului şi rezerva de seminţe, stopându-se astfel apariţia de noi plante în anul următor. Această mişcare civică îşi propune ca, într-o singură zi, prin efortul comun al comunităţilor locale şi al factorilor interesaţi, să fie curăţate de ambrozie suprafeţe cât mai mari de teren. Reamintim faptul că un număr semnificativ de persoane, conform statisticilor medicale, este afectat de alergia la polenul acestei plante, uneori cu complicaţii extrem de severe, asemănătoare astmului bronşic, crizele putându-se repeta pe tot parcursul sezonului de înflorire. Deoarece planta are o perioadă de polenizare foarte lungă (sfârşitul lunii iulie-octombrie), este esenţial să se ia măsuri de combatere înainte de această etapă, de preferinţă în lunile mai-iunie. De asemenea, este indicat ca planta să fie smulsă din radacină acolo unde apare izolat (se vor folosi obligatoriu mănuşi de protecţie), iar pe suprafeţe compacte să fie cosită (manual sau mecanic) de cel putin două ori pe an, până la dispariţia completă. Pentru eficienţa acţiunii, retezarea tulpinii se execută cât mai aproape de suprafaţa solului, astfel încât să nu rămână ramificaţii care să poată înflori din nou. În cazul enclavelor din interiorul terenurilor agricole, planta se va combate prin erbicidare sau prin lucrări de discuire, grapare.             Compartiment Relaţii Publice – Tehnologia informaţiei

You may also like...

Leave a Reply