Asociaţia Drumeţilor din Munţii României (activitatea în 1934-1941) Spiritul ADMIR (I)

LXIV

Excursii

ADMIR a organizat un mare număr de excursii colective (poate un record în materie), desfăşurate în munţii Bucegi, Piatra Craiului, Iezer-Păpuşa, Făgăraşului. Iată un tabel al acestor acţiuni:

an              nr. excursii dintre care în abrupt Bucegi    participanţi total

1937    28                    15                                225

1938    62                    23                                517

1939    39                    18                                305

Ascensiunile de acest gen erau grupate după trei grade de dificultate: poteci, văi, pereţi.

Marea majoritate a turelor în abrupt au fost conduse de Const. (Titi) V. Ionescu, cele mai dificile desfăşurîndu-se în Hornul Central-Comănescu, Creasta Mălinului, vîrful Picătura, Creasta Picăturii, Albişoara Hornurilor. În zonă au mai condus excursii I. Popa, Gh. Bucur, I. Vasilescu, Al. Bibescu şi alţii.

O excepţională activitate de cercetare şi popularizare, sub impulsul hotărîtor al lui Ion Ionescu- Dunăreanu, au depus echipele ADMIR-ului în Piatra Craiului. Avînd cap de coardă pe Titi Ionescu*1, au fost stabilite aici mai multe premiere*2.

Publicaţii

Începînd cu luna februarie 1938, secţia ADMIR din Bucureşti editează sub îngrijirea lui I.I.Dunăreanu un buletin informativ. Multiplicat prin procedeul Gestedner, acesta era menit să facă legătura între conducerea asociaţiei şi membrii de rînd, generînd ca atare un interes limitat.

Peste un an, în aprilie 1938, ADMIR a pus la dispoziţia iubitorilor de munte o publicaţie de ţinută: Buletinul Alpin. Cum o revistă omonimă, cu copertă aproape identică, fusese editată anterior de Clubul Alpin Român, redactorii noii reviste s-au simţit datori cu o Lămurire:

“Buletinul Alpin, ca idee şi ca primă realizare, s-a născut în 1933, din nevoia asociaţiei noastre de a deschide orizonturi noi dezvoltării turismului alpin printr-o publicaţie de specialitate. După un an de apariţie regulată, au început a se ivi pentru noi probleme de ordin mai ales constructiv decît contemplativ. Se simţea nevoia unor imediate realizări de ordin practic – pe teren – şi conducerea asociaţiei Admir nu se putea angaja pe mai multe căi, fără că una din ele să fie deviată de împrejurări. Optînd pentru o perioadă de imediat constructivism, rămînea în joc însăşi soarta acestui Buletin Alpin; nu am şovăit astfel nici o clipă de a da problemei o soluţie practică, trecînd temporar redactarea revistei unui grup de alpinişti pînă cînd noi condiţii favorabile se vor fi ivit […]

Revenim cu încredere şi hotărîre la publicarea Buletinului Alpin. Am fost obligaţi să luăm această măsură şi de împrejurarea că în ultima vreme soarta însăşi a revistei era în joc […] Buletinul Alpin apărea în condiţii care puteau îndepărta interesul turiştilor de la ideea unei reviste de specialitate. Început ca o publicaţie trimestrială, el apărea în ultimii ani cu mare întîrziere, iar în 1937 apare în numai două numere. Buletinul Alpin, deşi conceput ca o revistă de alpinism integral, se îndepărtase prea mult în ultimul timp către tehnica alpină; această orientare unilaterală ar fi dus la o specializare extremă, contrară ideei de la care pornisem şi dăunătoare publicaţiei, ameninţată să-şi restrîngă materialul şi sfera de cititori.

CITITI CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA

You may also like...

Leave a Reply