BEZNA MINŢII

Ce s-a vorbit în şedinţa Consiliului local Sinaia despre casa primită donaţie de Marian Panait şi despre cesionarea contractului pe teren…

Vă rugăm să citiți cu mare atenție acest extras dintr-un proces de verbal al unei ședințe a Consiliului local Sinaia (punctul 10 de pe ordinea de zi, Marian Valerie Panait) pentru a înțelege pe cine reprezintă, cu adevărat consilierii locali… Proiectul a fost aprobat fără explicații cu 16 voturi pentru și unul împotrivă, cel al lui Miloș Călin… Explicațiile cerute de Miloș au fost ignorate complet de putere… SINAIA FOREVER!

Nota Redacţiei: Extrasul este luat cu copy-paste din procesul verbal. Am adăugat doar diacritice, greşelile de exprimare le aparţin autorilor.

„Se trece la pct. 10 – Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 18369/2013 şi actelor adiționale care au ca obiect terenul în suprafață de 300 mp. situat în Sinaia, str. Gheorghe Doja nr. 73, lot 1.

Președintele de ședință întreabă dacă sunt observații pe marginea acestui proiect.

Domnul cons. Miloș Călin  este de părere că la acest punct sunt mai multe de vorbit.

Personal, nu ar fi băgat niciodată în consiliu acest proiect şi le spune membrilor consiliului şi de ce. I se pare ciudat – şi acest lucru i l-a spus şi lui Marian – ca un copil de 19 ani în calitate de nepot, să-i facă contract de donație unchiului care unchi este city managerul oraşului, i se pare aiurea, nu că ar avea ceva cu cineva.

Eu nu l-aş fi băgat niciodată în consiliu acest proiect niciodată în consiliu acest proiect şi le zice şi de ce i se pare ciudat i-a spus şi lui Marian  nu ai cum să un contract de donaţie a unui copil de 19 ani  să i-l dea unchiului care unchi este city managetul oraşului i se pare aiurea nu că are ceva cu cineva.

Domnul primar  îl întreabă pe domnul cons. Miloş dacă are o problemă personală cu el și ce lege se încalcă prin această donație.

Domnul cons. Miloş Călin precizează că poate să spună 7 capete de acuzare.

Domnul primar menționează că domnul Miloş nu este nici judecător, nici procuror, aşa că îl roagă să spună dacă s-a încălcat vreo lege şi ce argumente legale poate aduce în fața Consiliului local.

Domnul cons. Miloş Călin doreşte să cunoască amănunte referitoare la cel care donează, ce vârstă are, dacă locuieşte cu părinții și ce situație materială au aceştia.

Dl. cons. Vasile Gheorghe  întreabă daca suprafață de 300 mp. este suprafata construită.

Dl. cons. Remus David  confirma ca suprafata respectiva este cea construita.

Dl. primar  mentionează că această constructie a fost si receptionată, iar in ce priveste legalitatea proiectului de hotărâre în discuție, dna. secretar i-a dat aviz favorabil.

Dna secretar  confirma cele spuse de către dl. primar.

Dl. cons. Boteanu George , pentru a vota in cunostinta de cauză, dorește să știe dacă actul de donație  este făcut la notar, pentru că, în acest mod, Consiliul local a luat act ca s-a facut un document de donatie cu acte legale ceea ce nu  impiedica membrii Consiliului sa aprobe cesionarea.

Dl. Milos Călin  mai dorește să adreseze lui Marian  o singura intrebare, dacă nu are nimic împotrivă. Este curios sa stie unde sta acest copil și unde are domiciliul.

Dl. Valerie-Marian Panait, administrator public oras Sinaia,   nu stie daca are voie sa răspunde  intrebarilor fiiind sedinta  Consiliului Local.

Presedintele de ședință întreabă dacă mai   sunt interventii la acest punct, dacă nu mai sunt, supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă cu 16 voturi ”pentru” și un vot ”impotivă”. Voteaza împotrivă dl. cons. Miloș Călin”.

You may also like...

Leave a Reply