Cine mârâie împotriva puterii locale este pedepsit instantaneu! Pentru că se poate!

Au loc discuţii în contradictoriu între doamna secretar și domnul primar. Domnul primar îi atrage atenţia doamnei secretar să respecte legea până la capăt și să se abțină, să nu mai intervină absolut deloc peste primar sau peste  vreun alt coleg.

Aceste cuvinte, care ne arată dimensiunea exactă a democrației în Sinaia sunt extrase din procesul verbal al ședinței Consiliului local al orașului de luna trecută. Pentru a nu fi acuzați că am separat frazele de context, vom publica integral pasajul care se referă la o prelungire de termen de finalizare a unor lucrări… Din nou, Consiliul local Sinaia, care reziliază cu mare plăcere contracte de concesiune, se dovedește de-a dreptul mumă pentru unii…

…președintele de ședință supune atenției pct. 9 – Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 8162/2013, concesionar Cernea Bogdan.

Preşedintele de ședință menționează că acest proiect este iniţiat de comisia de urbanism şi dacă sunt probleme îi invită pe membrii consiliului la discuții.

Doamna secretar Rădulescu Beatrice arată că sunt probleme în sensul că în anul 2017 a încetat deplin drept contractul. Hotărârea de consiliu a fost adoptată în 2016 cu termen de 12 luni până în ianuarie 2017 și domnul Cernea trebuia să facă cererea de prelungire în termen și Consiliul local să-i prelungească termenul. Dar, hotărârea Consiliului local apare abia în octombrie 2017, deci, din ianuarie 2017 când au încetat efectele hotărârii de consiliu până în octombrie 2017 a fost o perioadă când nu a avut contract, acesta încetase deplin drept pentru că a avut pact comisoriu de grad IV.

Doamna cons. Arieșan Aurora intervine precizând că la baza prelungirii a avut justificare.

Domnul Primar o contrazice pe doamna secretar menționând că acest contract nu a încetat deplin drept pentru că numai Consiliul îl poate rezilia prin hotărâre.

Doamna Beatrice Rădulescu arată că prin efectul legii contractul a încetat deplin drept, nu prin reziliere prin hotărârea de consiliu, ci în baza legii și a pactului comisoriu de gradul IV prevăzut în contractul de concesiune. În  contractul de concesiune din anul  2013 i s-a trecut la art. 6.c.2 o clauza că dacă în 12 luni nu obţine autorizaţia de construire şi în 24 luni nu finalizează construcţia, contractul se reziliază deplin drept. Această clauză a fost preluată ulterior şi în celelalte hotărâri de consiliu unde s-a condiționat termenul de 12 luni şi în actele adiţionale care i-au fost puse la dispoziţie de către serviciul de  urbanism şi a constatat că din ianuarie 2017 când şi-a încetat efectele hotărârea de consiliu de prelungire a celor 12 luni, până în octombrie contractul nu a mai fost prelungit.

Domnul viceprimar Gheorghe Bădăran menţionează că acest contract a fost prelungit   printr-o hotărâre de consiliu care nu a fost contestată de Prefectură.

Doamna secretar consideră că un contract care încetează deplin drept nu are cum să fie prelungit după 7 luni de zile.

Doamna cons.  Arieşan Aurora dorește să-i adreseze o întrebare doamnei secretar dacă-i dă voie. ” Nu s-a întâmplat –  nu de acum de când v-aţi întors la serviciu- nu aţi avut o astfel de situație unde aţi dat aviz de legalitate”?

Doamna secretar menţionează că nu ar putea să răspundă, poate să răspundă punctual pe un anumit caz. Ea discută situaţia de faţă.

Doamna cons. Arieșan Aurora consideră că există un filtru şi acest filtru este Prefectura în care are încredere, iar dacă hotărârea  nu era legală ar fi atacat-o.

Doamna secretar  răspunde:  ”dar până la Prefectură rolul meu este să asigur legalitatea şi eu v-am adus la cunoştinţă că acel contract a încetat deplin drept. Dvs. puteţi să treceţi peste opinia secretarului este punctul meu de vedere, dvs. puteţi să votaţi, faceţi cum consideraţi.”

Domnul cons. Vasile Gheorghe îşi aminteşte cp acest contract a fost prelungit  de vreo 4 ori.

Domnul cons. Remus David: ”este a treia oară, problema este că acest domn Cernea Bogdan şi-a făcut casa, a finalizat-o, mai are de făcut ceva amenajări la scări. Acum problema se pune în felul următor: nu este prima hotărâre cu care s-a procedat; aşa este corect, ce spune Beti, nu o contrazice, însă atâta timp cât să zicem că în necunoştinţă de cauză am dat această prelungire de termen în 2017 şi 2018, Prefectura a validat-o studiind probabil situaţia şi cazul, eu cred că merită să ne asumăm acest risc, în condițiile în care nu producem prejudicii Consiliului local.”

Doamna secretar consideră că este un prejudiciu pentru că în momentul în care concesiunea încetează deplin drept banii plătiţi pentru concesiune revin la bugetul local.

Domnul primar intervine menționând că, din moment ce omul a plătit concesiunea, banii sunt la bugetul local.

Doamna cons. Arieșan Aurora precizează că problema este că i se ia casa omului care nu se afla pe un teren bun, ci pur şi simplu pe o coastă.

Doamna secretar  îi răspunde că nu-i ia nimeni casa.

Domnul cons. Miloș Călin o întreabă pe doamna secretar ce se întâmpla în cazul în care i se reziliază contractul și care este varianta cea mai rea care se poate întâmpla, oricum personal votează pentru.

Domnul primar îi răspunde domnului Miloş situaţia: procedura este foarte simplă; dacă Prefectura va verifica această hotărâre şi constată că este ilegală o va trimite înapoi şi va solicita să fie reanalizată și anulată de Consiliul local. În cazul în care Consiliul local nu o anulează, Prefectura o atacă în contenciosul administrativ.

Domnul cons. Vasile Gheorghe întreabă dacă au mai fost şi alte cazuri în care s-au reziliat contractele.

Domnul cons. Remus David menţionează că au mai fost cazuri dar nu în situaţia asta. Omul are casa gata și în condiţiile în care i se va rezilia contractul,  pierde casa.

Domnul primar arată că, ”mai mult decât atât, el a făcut cererea în termen şi nu avem motive de reziliere. Trebuia atunci să nu i se prelungească, acum 2 ani, dar acum cererea este în termen.”

Domnul cons. Miloş Călin întreabă dacă s-a retras vreo concesiune şi s-a anulat vreun contract al vreunui om care făcuse casă pe teren.

Domnul primar îi răspunde afirmativ. Au fost cazuri în care s-a reziliat contractul celor care nu au respectat  clauzele contractuale și în special domeniul acestuia.

Au loc discuţii în contradictoriu între doamna secretar şi domnul primar.

Domnul primar îi atrage atenţia doamnei secretar să respecte legea până la capăt și să se abțină să nu mai intervină absolut deloc peste primar sau peste vreun alt coleg.

În acest caz, omul a făcut cererea în termen ce s-a întâmplat în trecut este altceva, probabil că atunci Consiliul local a greşit că nu trebuia să-i prelungească acum un an şi jumătate, dar în momentul de față el a făcut cererea în termen și dacă cumva hotărârea nu este conform legii, Prefectura va solicita să se revină asupra ei, ceea ce se va face în şedinţa următoare.

Domnul cons. Boteanu George consideră că membrii Consiliului local nu greșesc cu nimic şi din jurisprudenţă şi din experienţa personală, ”chiar dacă a existat acest – să-i spunem acest vid, din februarie până în noiembrie noi ne-am asumat acest act pentru că noi, Consiliul local, am scos acest teren la concesionare, noi am făcut caietul de sarcini, noi am urmărit evoluţia problemei şi ne-am asumat  răspunderea pentru acest vid ca omul să-şi termine lucrarea. Nu sunt nişte cazuri extreme care ne pot aduce daune sau prejudicii ca să fim chemaţi în instanţă cel mult aşa cum a spus domnul primar dacă s-a greşit hotărârea va fi reanalizată, dar nu există niciun pericol.”

Şi iată consecinţele imediate…

Pentru cei nefamiliarizați cu politica sinăiană, ar mai trebui precizat că terenul la care se face referire era dat în folosință tocmai familiei doamnei care a îndrăznit să poarte discuții în contradictoriu cu domnul primar… Discuțiile în contradictoriu au fost purtate pe data de 26 septembrie… După nici măcar o lună, pe data de 24 octombrie, Mihaela Gherasim, arhitect șef și Ilie Voicu, inspector, şi-au dat seama că bugetul orașului va fi grav prejudiciat (situația dură de prin 2012, dar acum le-a cășunat ăstora), motiv pentru care emană un raport de specialitate. În aceeași zi, Vlad Oprea face referatul de aprobare și soarta crudă trimite proiectul de hotărâre în ședința Consiliului local.

Nu avem amănunte despre cum s-a votat, o să vă informăm în ediția viitoare, dar cine se poate opune unui proiect de hotărâre inițiat de Oprea pentru binele tuturor cetățenilor orașului Sinaia?

You may also like...

Leave a Reply