Disputa Clubul Alpin Român – ADMIR (II)

LXVIII

În paralel Udrişte-Olt a fost calificat drept “unul din cel mai abili «regizori», cunoscut în lumea alpină pentru bîlbîielile proprii şi figurative care îl caracterizează, cuprins în ultima vreme de un adevărat delir de grandomanie, dublat de o predispoziţie procesivă de-a dreptul hilară”. Vicepreşedintele C.A.R. a insistat de asemenea asupra paternităţii revistei disputate: “ADMIR a renunţat pur şi simplu (în 1934, n.n.) la Buletinul Alpin într-o şedinţă prezidată de însuşi doctorul Dumitrescu, pe a cărui memorie şi bună credinţă fundăm convingerea că nu va contesta nici un moment acest adevăr categoric”*1. Fondatorul ADMIR s-a ferit să abordeze subiectul însă. Nevoită să ia atitudine, ADMIR a declarat iniţial că “nu se va lăsa antrenată de această polemică, întrucît preocupările sale sînt de altă natură” şi preferînd să se adreseze publicului “numai prin realizări concrete, îndeajuns de cunoscute şi apreciate”*2. În ciuda acestor afirmaţii, între “preocupările” conducerii ADMIR s-a aflat excluderea din asociaţie (la adunarea generală din 8 mai 1938) a doctorului Vasile Steopoe şi a lui Nae Dimitriu*3.

În ciuda unei noi declaraţii de abţinere de la polemică, redactorul proaspătului Buletin Alpin*4 a căutat să respingă acuzele ce i se aduceau. Între altele, el a spus că ideea revistei a aparţinut lui Udrişte-Olt şi lui Schmidinger, “singura contribuţie a d-lui N. Dimitriu la realizarea acestei iniţiative constituind-o subscrierea unei sume de 500 de lei rămasă nedepusă pînă azi”*5.

Cum conflictul se anunţa dur, ambele tabere şi-au căutat susţinători. La acţiunea de minimalizare a meritelor ADMIR-ului a contribuit de pildă şi doctorul Alexandru Rudeanu*6, care într-o serie de articole despre munţii Făgăraşului*7 a făcut aprecieri deloc măgulitoare la adresa marcajelor, hărţilor şi cabanelor grupării adverse. Rudeanu, deşi cunoscător al munţilor*8, a lăsat să-i scape însă o serie de inexactităţi, prompt speculate de către adversari. Erori se puteau culege şi din materialele lui Nae Dimitriu, dar I.I.Dunăreanu nu a posedat abilitatea de a le depista.

CITITI CONTINUAREA IN EDITIA TIPARITA

You may also like...

Leave a Reply