La inițiativa primarului din Sinaia TURIŞTII VOR BENEFICIA DE DUŞURI LA GONDOLĂ!

NU, ACESTA NU ESTE UN PAMFLET!

Extras din RAPORT DE SPECIALITATE NR. 177/06.01.2020

            Dacă este vorba de crearea unui climat modern la standarde europene și dacă dușurile sunt în beneficiul turiștilor, să fie și standarde, să fie și dușuri… E drept că noi nu am prea ieșit din țară la schi prin cele mai scumpe stațiuni din lume, așa că nu putem face o comparație, dar cine a ieșit, cunoaște… Poate prin Avoriaz or fi și dușuri prin spațiile tehnice, poate dușurile nu sunt destinate turiștilor ci angajaților, să nu cumva să impresioneze neplăcut turiștii, cine poate să-și dea cu părerea… oricum, impresionant, nu?

De fapt este vorba de un proiect de hotărâre care vrea să instituie un monopol absolut asupra centrelor de închirieri și a școlilor de schi care își desfășoară activitatea în zona respectivă, mai exact, proiectul sună așa:

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Aprobă documentaţia tehnico-economică – faza PT+DE pentru lucrările având ca obiect “Construire grupuri sanitare, spaţii servicii şi casierie” din oraşul Sinaia, judeţul Prahova.

Art. 2 – Aprobă principalii indicatori tehnico-economici faza PT+DE aferenţi obiectivului de investiţii: “Construire grupuri sanitare, spaţii servicii şi casierie” în valoare totală este de: 1.589.135,40 lei, fără TVA din care C + M 1.509.024,40 lei, fără TVA, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice şi Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.”

Da, de grupuri sanitare chiar era nevoie în zonă, de bar bistro, cine știe, poate sunt turiști pretențioși care nu se împacă cu mâncarea de tip fast food, de centru de închirieri material sportiv și de vestiare, asta nu putem să comentăm… acolo sunt câteva centre de închirieri material sportiv care, din informațiile noastre, nu au rămas fără echipamente sezonul acesta… Din Referatul de Aprobare nr. 38633/18.12.2019 aprobat chiar de Măria Sa, aflăm că acea construcție va avea nu mai puțin de 473 de metri pătrați (o cocioabă) și că la parter  ”Suprafaţa utilă = 232,20 mp cuprinde: bar bristro, bucătărie, vestiare, grupuri sanitare cu duş, hol, centru închirieri echipamente sportive, birouri, grupuri sanitare pe sexe, grup sanitar persoane cu dizabilităţi, oficiu curăţenie”. Citatul este din Oprea, foarte exact. Boierie, ce mai…

You may also like...

Leave a Reply