TRANSPARENŢĂ? NICIODATĂ!

La penultima şedinţă a consiliului local Sinaia, un grup de consilieri a iniţiat un proiect de lege privitor la transmiterea LIVE a şedinţelor…

Acest lucru a deranjat foarte tare puterea locală, care a respins propunerea venită de la USR şi ALDE, susţinută de PSD Sinaia. Grupul consilierilor liberali a votat în bloc împotriva acestui proiect. Probabil că au considerat că nu e cazul ca sinăienii să vadă cât de tare se spetesc liberalii să reprezinte interesele celor ce i-au ales…

Prezentăm aici un extras din procesul verbal al şedinţei respective, fără să mai comentăm noi nimic…

Dl. Primar Vlad Oprea consideră că, proiectul de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice nu este util pentru că, în primul rând, realizarea acestui site necesită cheltuieli financiare suplimentare, plus resurse umane care să-l întreţină, iar în al doilea rând, la nivelul orașului exista un site unde se afişează documentele autorităţii deliberative şi ale autorităţii executive, inclusiv anunţurile pentru licitaţii. În prezent, conform Procedurii, anexa 1 la Codul Administrativ, autorităţile administrativ teritoriale sunt obligate să realizeze în format electronic Monitorul Oficial Local. Acesta va fi cuprins în structura paginii de internet, ca eticheta distinctă. După organizarea acestuia, obligatoriu, se vor publica toate actele administrative şi documentele aferente întregii activităţi a Consiliului local și Primăriei. În ce priveşte asigurarea transparentei prin transmiterea online a şedinţelor, apreciază că, de 16 anide când este primarul acestui oraş, cetăţenii oraşului nu au fost împiedicaţi să participe la şedinţeleconsiliului local. Aceste şedinţe sunt publice, cetăţenii pot participa la desfăşurarea acestora şi au acces permanent la informaţie. În perioada stării de urgenţă şedinţele au fost transmise online, asigurându-se transparenta şi  acces   la   informaţie.   Totodată,   există   la   nivel de oraş pagina de facebook pentru Consiliului local. În concluzie, prin site-ul existent se asigura caracterul public al documentelor, exista transparenta la nivelul oraşului, cetăţenii au acces la informaţii publice, se eliberează documente la cerere, în condiţiile legii; până în prezent nu au existat suspiciuni din partea cetăţenilor că s-au luat hotărâri nelegale şi acest lucru poate fi confirmat de consilierii care au vechime în consiliu. Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu,  secretarul   general   al   oraşului   Sinaia,   arată   că,  prin lege proiectul ordinii de zi al şedinţelor şi procesele verbale ale acestora se afişează obligatoriu pe site. Dl. cons. Călin Miloș propune ca site-ul existent să fie restructurat şi se oferă să vină cu propuneri. Dl. Primar este de acord. Dl. Cons. Constantin Marcoci sesizează că, site-ul nu este actualizat. Deşi au trecut 2 luni de la alegerile locale, pe site apar tot comisiile de specialitate şi consilierii vechi. Dl. Primar precizează că se va proceda la actualizarea site-ului cu date curente. Dl. Cons. Tiberiu Boghici, consideră că, dacă nu se doreşte realizarea site-ului Consiliului local,este necesar să se îmbunătăţească structura celui existent asigurându-se în acest fel transparenţa tuturor informaţiilor. Totodată, mai ales că trăim în era tehnologiei, se impune transmiterea live a şedinţelor Consiliului local. Dl. Cons. Călin Milos doreşte ca, prin transmiterea live a şedinţelor, să intre cât mai mulţi cetăţeni în viaţa oraşului. Dl. Primar  precizează că nu este obligatoriu să se transmită şedinţele live, iar cetăţenii oraşului chiar sunt implicaţi în viaţa oraşului. Cu toate minciunile unora, spuse în campania electorală, oamenii nu le-au luat în seamă şi au votat cum au simţit. Președintele de şedinţa supune aprobării proiectul de hotărâre privind accesul cetățenilor orașului Sinaia la ședințele Consiliului Local Sinaia și la informațiile publice, care se respinge cu 7 voturi ”pentru” şi 9 voturi ”împotrivă”. Dl. Cons. Tiberiu Boghici solicită să se treacă explicit în procesul verbal modul în care a votat. Votează pentru: dl. cons. Tiberiu Boghici, dl. Cons. Octavian Birău, dl. Cons. Călin Miloș, dl. Cons.Georgini Pavel, dl. Cons. Vasile Gheorghe, dl. Cons. Constantin Marcoci şi dna. Cons. Valentina Poponete.

You may also like...

Leave a Reply