Category: ISTORIE

0

Atitudinea faţă de alţi oameni de munte

LXXX  În faza acută a conflictului lor, Nae Dimitriu îl declara pe I.I.Dunăreanu “mic cameleon alpin care-şi schimbă culoarea feţei şi îndrăzneala după înclinaţia locului (la şes şi pe platou este impertinent şi rumen; apropierea de verticală îi insuflă o...

0

Activitatea editorială după 1944

LXXIX  Considerîndu-se deja “vechi propagandist al ideii turistice”, cu o vechime de peste două decenii pe munte, imediat după război I.I.Dunăreanu pune în mişcare o adevărata avalanşă editorială: Drumuri de munte (1946), Piatra Craiului (1946) şi Bucegi (1948). În esenţă,...

0

Activitatea în Piatra Craiului (continuare)

LXXVII – 23 iulie : Muchia dintre Ţimbale Aceasta coamă, situată între Călineţ şi valea Podurilor, “ne atrăsese de mult atenţia”. Angajarea s-a făcut din şaua de obîrşie a Vîlcelului Caprelor. Protagoniştilor, cea mai dificilă porţiune le-a fost cea dintre...

0

Activitatea în Piatra Craiului (continuare)

LXXVI La începutul lunii iulie 1939, I.I.-Dunăreanu se afla la Plaiul Foii, împreună cu Titi Ionescu şi Franz Bauschke. Avînd şansa unui timp minunat şi beneficiindu-se, se pare, de îndrumările lui C. Lehmann*1, grupul admirist a trecut neîntîrziat la acţiune....

0

Disputa Clubul Alpin Român – ADMIR (II)

LXVIII În paralel Udrişte-Olt a fost calificat drept “unul din cel mai abili «regizori», cunoscut în lumea alpină pentru bîlbîielile proprii şi figurative care îl caracterizează, cuprins în ultima vreme de un adevărat delir de grandomanie, dublat de o predispoziţie...

0

Disputa Clubul Alpin Român – ADMIR

LXVII În Buletinul informativ al secţiei ADMIR-Bucureşti se află şi următoarea menţiune, aparent neînsemnată: “Primul număr al anului viitor [dorim] să nu ne mai afle în această haină …” Promisiunea avea să fie respectată, I.I.-Dunăreanu şi colegii săi dobîndind o...