Category: ISTORIE

0

Anul “Furcilor” (IV)

LXII Cum, de la nivelul crestei atins, I. Trandafir explorase locurile din amonte, ieşirea chiar pe întuneric în Brîul Mare al Coştilei s-a făcut fără mari emoţii. În brîu, după ce doi dintre tovarăşi au coborît pe Scoruşi pentru a...

0

Anul “Furcilor” (III)

LXI La 8 august 1935, avînd alături de această dată pe Leova Stolear, Al. Beldie a pornit să atace muchia nord-estică a colţului, care părea să ofere mai multe şanse de reuşită. Cum însă două tentative desfăşurate pe flancul dinspre...

0

Alte acţiuni C.A.R. în 1934

Vizita alpiniştilor cehoslovaci În vara 1934, Direcţia Presei din Ministerul  Afacerilor  Străine a solicitat C.A.R. însoţitori  pe munte pentru un grup de alpinişti cehi, membri ai Societăţii academice cehoslovace de turism. Turele au avut loc în Bucegi, în Făgăraş şi...

0

Înfiinţarea Clubului Alpin Român (II)

Pentru sezonul de vară al anului 1934, comitetul C.A.R. plănuia următoarele premiere: Hornul Ascuns, vîrful Picătura şi Ţancul Uriaşului, Colţul Bălăceni (Făgăraş), precum şi unele cercetări în Bucşoiul. Prima escaladă a Ţancului Uriaşului*1 are loc la 29 iunie 1934. În...

0

Înfiinţarea Clubului Alpin Român

LVII Curînd după fuziunea Grupării Alpine cu ADMIR, între Nae Dimitriu şi ceilalţi membri ai comitetului au izbucnit fricţiuni. Doctorul Dumitrescu aprecia activitatea energicului avocat, dar ca preşedinte dorea să şi-o subordoneze, limitîndu-i totodată influenţa. În replică, Nae Dimitriu, deşi...

0

Gruparea Alpină (III)

LVI Porţiunea inferioară a Firului Vertical al Gălbenelelor este urcată pentru prima dată la 28 august 1933, de către echipa Nae Dimitriu, Gh. Frim, Ştefan Vasiliu şi Ion Şincan. Acest horn aproape continuu, pe care ob- servaţiile de la distanţă...

0

Gruparea Alpină (II)

LV Pînă la acea dată Beldie*1 şi prietenii săi întreprinseseră cercetări în Jepi, Coştila şi Moraru, rezultatul lor – text şi hărţi – fiind popularizat în Buletinul Alpin*2. Legat de aceste explorări, dacă rutele din Jepii Mici (cu excepţia Feţei...

0

Gruparea Alpină

LIV În primăvara anului 1933, Nae Dimitriu şi prietenii săi aderă la Asociaţia Drumeţilor din Munţii Iubiţi ai României.Gestul conferea satisfacţie ambelor tabere. La ADMIR, entuziasmul din urmă cu patru ani al fondatorilor se dovedise insuficient pentru bunul mers al...

0

CĂŢĂRĂTURĂ ÎN BUCEGI (II) (1932-1935)

LIII După succesul în Turnul Seciului, N. Comănescu, avînd alături pe acelaşi Ion Şincan, s-a considerat suficient de puternic pentru un nou asalt al Văii Spălăturii. Este drept că nu s-au încumetat nici acum să atace ruptura de pantă, ocolind-o...

0

CĂŢĂRĂTURĂ ÎN BUCEGI (1932-1935)

LII La 1932 alpiniştii români epuizaseră traseele străbătute de înaintaşi, cît şi acele drumuri care, datorită dificultăţii lor scăzute, este posibil să fi fost călcate de om. Pe atunci “cea mai dificilă ascensiune din cîte se pot efectua în Bucegi”...

0

Pătrunderi în abruptul Bucegilor

(1927-1932) (X) Cîteva explicaţii privind metamorfoza toponimică a ceea ce astăzi numim Hornurile Văii Seci. Pe harta lui din 1924, M. Haret aplică (probabil absolut întîmplător) menţiunea “V. Seacă” firului văii avîndu-şi obîrşia la nord-est de Cruce. Fără să dea mare...

0

Pătrunderi în abruptul Bucegilor (1927-1932) (VII)

XLVIII Spre deosebire de alţii, părăsind şi înfiinţînd asociaţii doar a-şi satisface orgoliul unui post de conducere, Nae Dimitriu, plecat din A.E.R., nu s-a grăbit să înfiinţeze o nouă “ciupercă” (expresia aparţine unui contemporan). Membru al Turingului (chiar dacă restant...