Category: ISTORIE

0

Disputa Clubul Alpin Român – ADMIR (II)

LXVIII În paralel Udrişte-Olt a fost calificat drept “unul din cel mai abili «regizori», cunoscut în lumea alpină pentru bîlbîielile proprii şi figurative care îl caracterizează, cuprins în ultima vreme de un adevărat delir de grandomanie, dublat de o predispoziţie...

0

Disputa Clubul Alpin Român – ADMIR

LXVII În Buletinul informativ al secţiei ADMIR-Bucureşti se află şi următoarea menţiune, aparent neînsemnată: “Primul număr al anului viitor [dorim] să nu ne mai afle în această haină …” Promisiunea avea să fie respectată, I.I.-Dunăreanu şi colegii săi dobîndind o...

0

Anul “Furcilor” (IV)

LXII Cum, de la nivelul crestei atins, I. Trandafir explorase locurile din amonte, ieşirea chiar pe întuneric în Brîul Mare al Coştilei s-a făcut fără mari emoţii. În brîu, după ce doi dintre tovarăşi au coborît pe Scoruşi pentru a...

0

Anul “Furcilor” (III)

LXI La 8 august 1935, avînd alături de această dată pe Leova Stolear, Al. Beldie a pornit să atace muchia nord-estică a colţului, care părea să ofere mai multe şanse de reuşită. Cum însă două tentative desfăşurate pe flancul dinspre...

0

Alte acţiuni C.A.R. în 1934

Vizita alpiniştilor cehoslovaci În vara 1934, Direcţia Presei din Ministerul  Afacerilor  Străine a solicitat C.A.R. însoţitori  pe munte pentru un grup de alpinişti cehi, membri ai Societăţii academice cehoslovace de turism. Turele au avut loc în Bucegi, în Făgăraş şi...

0

Înfiinţarea Clubului Alpin Român (II)

Pentru sezonul de vară al anului 1934, comitetul C.A.R. plănuia următoarele premiere: Hornul Ascuns, vîrful Picătura şi Ţancul Uriaşului, Colţul Bălăceni (Făgăraş), precum şi unele cercetări în Bucşoiul. Prima escaladă a Ţancului Uriaşului*1 are loc la 29 iunie 1934. În...

0

Înfiinţarea Clubului Alpin Român

LVII Curînd după fuziunea Grupării Alpine cu ADMIR, între Nae Dimitriu şi ceilalţi membri ai comitetului au izbucnit fricţiuni. Doctorul Dumitrescu aprecia activitatea energicului avocat, dar ca preşedinte dorea să şi-o subordoneze, limitîndu-i totodată influenţa. În replică, Nae Dimitriu, deşi...

0

Gruparea Alpină (III)

LVI Porţiunea inferioară a Firului Vertical al Gălbenelelor este urcată pentru prima dată la 28 august 1933, de către echipa Nae Dimitriu, Gh. Frim, Ştefan Vasiliu şi Ion Şincan. Acest horn aproape continuu, pe care ob- servaţiile de la distanţă...

0

Gruparea Alpină (II)

LV Pînă la acea dată Beldie*1 şi prietenii săi întreprinseseră cercetări în Jepi, Coştila şi Moraru, rezultatul lor – text şi hărţi – fiind popularizat în Buletinul Alpin*2. Legat de aceste explorări, dacă rutele din Jepii Mici (cu excepţia Feţei...