Tagged: ANUL FURCILOR

0

Anul “Furcilor” (IV)

LXII Cum, de la nivelul crestei atins, I. Trandafir explorase locurile din amonte, ieşirea chiar pe întuneric în Brîul Mare al Coştilei s-a făcut fără mari emoţii. În brîu, după ce doi dintre tovarăşi au coborît pe Scoruşi pentru a...